Leserinnlegg: Evakuer Moria nå!

Vestfold og Telemark SV slutter seg til oppropet fra en rekke humanitære organisasjoner om å evakuere barna fra Moria. Samtlige flyktningeleirer i Europa bryter barnekonvensjonen på alle punkter hver dag.

Vi krever at Norge skal være en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningeleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket.

Norges utenriksminister må ta initiativ til å finne en felles europeisk løsning på hvordan barn kan evakueres fra flyktningleiren Moria.

Det bor i dag 19.000 mennesker i flyktningeleiren Moria, en leir som var beregnet for 3.000 flyktninger.

Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og håpløse i ordets rette forstand. Hjelpearbeidere beskriver forferdelige sanitærforhold, timelange matkøer og familier med nyfødte barn som lever i tynne sommertelt.

De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering, og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading.

Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som burde vært alt for små til å miste lysten til å leve.

Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene, hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort svik.

Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på.

Andrew Knight, Våle
Styremedlem, Tønsberg SV

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.