USN-studenter vil ha tettere kontakt med arbeidslivet

KOMMENTERER TALLENE: Karoline Lie (22) fra Revetal har i alle år har vært aktiv i elevråd og barne- og ungdomsrådet i Re. Etter fullført videregående jobba hun to år på kirkekontoret i Re, før hun starta på sykepleiestudier på Bakkenteigen. Etter å ha fullført to av tre år har Karoline nå ett års permisjon for å jobbe med studentpolitikk på fulltid. Foto: Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.

– Vi er opptatt av faglig fellesskap og arenaer for gode faglige diskusjoner for studenter, ansatte og mentorer fra arbeidslivet. Relasjoner er viktig for oss, sier Re-jenta Karoline Lie, nestleder i studentdemokratiet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Les også: Nå har vi et universitet rett borti gata!

Tall fra studiebarometeret 2019 viser at USN-studentene stort sett er godt fornøyd med kvaliteten på studieprogrammene de går på. Årets resultater samsvarer i stor grad med tidligere år.

– Det er store tall og mye statistikk i årets studiebarometer, men tallene viser at det går framover med studiekvaliteten på USN, sier Halvor Austenå.

Stort tallmateriale – viktige funn

Sammen med studentdemokrati-nestleder Karoline Lie (22) fra Revetal har han sett på resultatene fra årets studiebarometer.

Den årlige undersøkelsen ble sendt ut til 3.934 andreårsstudenter på bachelor og andre- og femteårsstudenter på master ved USN i oktober. 1.970 studenter har svart på undersøkelsen.

Studentene har blant annet gitt tilbakemeldinger på tilfredshet med undervisning, læringsmiljø, tilbakemelding og veiledning, eget engasjement og læringsutbytte, medvirkning og organisering.

Det overordna tallet for USN er nokså likt fjoråret der studentene totalt gir en alt-i-alt-tilfredshet på 4 av 5 mulig. Det er nokså likt landsgjennomsnittet på 4,1.

Tallene blir lest og brukt

Studentene er fornøyd med veiledning underveis i praksisperioden, kommer det frem av årets studiebarometer. Praksis var et område studentene var mindre fornøyd med i fjor, da spesielt kommunikasjonen mellom praksissted og institusjon og organiseringen av praksisopplæringen. Dette har nå snudd.

– Vi bruker aktivt tilbakemeldinger fra studiebarometeret derfor er det viktig at studentene svarer. Der vi scorer dårlig setter vi inn en innsats. Dette har nok også skjedd på praksis-delen. Tallene blir lest og de blir brukt, sier viserektor Halvor Austenå.

Studentene er også fornøyd med vurderingsformene på studieprogrammet. Det gjelder spesielt eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer.

Biblioteket og bibliotekets tjenester rangerer studentene svært høyt på alle åtte campuser, også Bakkenteigen. De scorer fra 4,2 til 4,5 av 5 mulige.

Tilknytning til arbeidslivet

Studentene er fornøyd med kompetansen studieprogrammet gir dem, og mener den er viktig i arbeidslivet.

Mange studenter ved USN opplever imidlertid å bli lite informert om arbeidslivet, og mener at det i liten grad legges til rette for å knytte kontakter i arbeidslivet.

De ønsker seg flere gjesteforelesere, møte flere arbeidsgivere, bedriftsbesøk, med mer. Mange studenter mener også at de får for lite informasjon om bransjer og arbeidsgivere som er relevante for dem. Her får USN en overordnet score på 3,3, mens landsgjennomsnittet er 3,2.

– Vi er opptatt av faglig fellesskap. Vi er også opptatt av å få opp gode linjeforeninger og gode arenaer for gode faglige diskusjoner for studenter, ansatte og mentorer fra arbeidslivet. Relasjoner er viktig for oss, sier Karoline Lie.

– Vi scorer godt på praksis, men altså dårlig på arbeidslivsnærhet. Det må vi ta med oss. Det skal også sies at hovedparten av de som svarer på studiebarometeret er andreårsstudenter på bachelorprogram. Den høsten de svarer på studiebarometeret er nokså teoretisk tung, sier Austenå.

Undervisningen, motivasjon og studieinnsats

I tallene kommer det fram at studentene stort sett er fornøyd med undervisningen og særlig hvordan undervisningen dekker studieprogrammets pensum. De fleste mener også at undervisningen er engasjerende og at lærestoffet formidles på en forståelig måte.

Bare halvparten av studentene mener at undervisningen er lagt opp til at studentene skal delta aktivt. Dette samsvarer godt med at mange studenter mener digitale verktøy ikke brukes på en slik måte at studentene blir aktivt involvert i undervisningen.

– Teknologien kan være med på å endre undervisningsformene og frigjøre tid – som igjen kan gå til tilbakemeldinger og veiledning som studentene vil ha mer av. Her oppfordrer studentdemokratiet sterkt USN til å ta i bruk aktive undervisningsformer, det vil frigjøre tid og øke motivasjonen, sier Karoline.

Jobber med studentpolitikk på fulltid

Re-jenta jobber spesielt med utdanningskvalitet i Studentdemokratiet ved USN. Hun har i alle år har vært aktiv i elevråd og barne- og ungdomsrådet i Re.

Etter fullført videregående, på Re VGS, jobba hun to år på kirkekontoret i Re, før hun starta på sykepleiestudier på Bakkenteigen, Universitetet i Sørøst-Norge.

Etter å ha fullført to av tre år har Karoline nå ett års permisjon for å jobbe med studentpolitikk på fulltid.

KOMMENTERER TALLENE: Viserektor for utdanning og studiekvalitet ved USN, Halvor Austenå, og USN-student og nestleder i studentdemokratiet, Karoline Lie. Foto: Pressemelding.

Kort om studiebarometeret:

  • Studiebarometeret ble gjennomført for sjuende gang høsten 2019.
  • Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som gjennomføres årlig blant 2. års og 5. års studenter ved høgskoler og universiteter i Norge. Den kartlegger hvilke oppfatninger studentene har av utdanningene de tar og blir gjennomført av det nasjonale uavhengige kvalitetssikringsorganet NOKUT.
  • Over 32.000 studenter landet over svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 49. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske universiteter og høgskoler og totalt 1.790 studieprogrammer inngår.
  • På studiebarometeret.no kan du finne resultater fra 126 studieprogram ved USN.

Les også: Reing er først ut på det nye universitetet.

Les mer om skole og utdanning i Re.