Halverer skole-renholdet i Re: – Sparer oss til fant

En møkkete overgang til Tønsberg for skolene i Re. – Hjelper ikke å snakke negativt om det, mener virksomhetslederen i nye Tønsberg.

Sjekk også: Har’u trua på Tønsberg?

Etter sammenslåingen med Tønsberg er det også innført nye renholdsrutiner ved skolene i Re.

RE-SKOLE: Både foreldre og lærere reagerer på endringene i Re-skolen, her ved Kirkevoll skole i Våle. Arkivfoto.

I Re er det blitt vaska fem dager i uka, men nå halveres det til bare to og en halv dag.

– Spare seg til fant

Lærere skal ha fått ei lang liste over ting de og elevene skal stå for, og fortviler over å måtte bruke av dyrbar skoletid på renhold.

Dette har blant annet kommet fram i kommentarfelt i ReAvisa-saker om sammenslåinga.

Regionsekretær i Norges astma- og allergiforbund for Vestfold, Ellen Sørby, har hovedkontor på Revetal. Hun er bekymra over endringene:

BEKYMRA: Ellen Sørby, regionsekretær i Norges astma- og allergiforbund. Arkivfoto.

– Renhold er ekstremt viktig på skoler, sier hun til Tønsbergs blad. – Skremmende at kommunen velger å spare inn på dette, og overlate jobben til lærerne.

– Jeg kjenner jeg blir frustrert over at lærerne skal stå med dette. Det er helse i hver time, og dette er helt, helt feil, sier Ellen, som mener dette er å spare seg til fant.

– Hjelper ikke å snakke negativt om det

Kuttet kommer som følge av innsparingskravet på to prosent over hele linja i den nye kommunen.

Tønsberg kommune, ved virksomhetsleder for Tønsberg kommunale eiendom Gro Pettersen, bekrefter overfor Tønsbergs blad det reduserte renholdet i Re-skolene.

KUTT: Store innsparinger over hele linja i den nye storkommunen – to prosent i tallet – foreslått av rådmann Egil Johansen. Arkivfoto.

Dette vil gi likt nivå i de to gamle kommunene, der Re har liggi langt over Tønsberg i renholdsfrekvens.

Det er ikke meninga at lærerne skal bruke tida si på renhold, forteller virksomhetslederen. Og skulle man være bekymra for inneklima, kommer kommunen på befaring.

– Vi må jobbe sammen for å få dette til, det hjelper ikke å snakke negativt om det, sier virksomhetslederen til Tønsbergs blad.

Ordføreren: Penga har ikke skylda

– Det er ikke først og fremst de tøffe innsparingene som gjør at kommunen nå legger om renholdet i Re. Dette er en harmonisering til samme rutiner for renhold i hele den nye kommunen, forteller Anne Rygh Pedersen, ordfører i nye Tønsberg.

SKYLDER IKKE PÅ KUTT: Ordfører i nye Tønsberg Anne Rygh Pedersen (AP). Foto: Stian Ormestad.

Hun mener den nye ordningen bør være tilstrekkelig, hvis det holdes ryddig i klasserommene, det brukes innesko, og elever tørker opp hvis de søler.

– Det er også satt ut mopper i alle klasserom som ordenselever kan bruke, dersom det er behov for det.

En tilvendingssak?

Ordføreren minner også om at Miljørettet helsevern har tilsyn på skolene, og at de ikke har hatt innvendinger mot innføringen av de nye rutinene i renhold av klasserommene.

– Korridorer og toaletter blir vaska hver dag. I «gamle» Tønsberg ble denne omlegginga gjort for mange år siden, forteller ny-ordføreren.

– Dette trur jeg skal gå veldig bra, når vi bare får vendt oss til det. Endringer er alltid krevende.

Trange tider i nye Tønsberg: – Det blir noen tøffe tak.

Kraftig kutt og økte kommunale satser: – Kan ikke utelukke at det vil merkes.

Du hører det på tonefallet når folk kommenterer at «nå blir vi Tønsberg kommune…»

Ja, Re er stort i areal. Men veit du hva? Kvadratmeter har ikke stemmerett.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les mer om skoler i Re.

,