Re-kirken går fra Nord-Jarlsberg prosti til Domprostiet

RAMNES KIRKE: Stemningsfullt lyssatt i en foreløpig snøfattig vinter. Foto: Håkon Westby.

Og det skal markeres førstkommende søndag i Ramnes kirke.

I forbindelse med kommunesammenslåingen blir det også konsekvenser på flere områder for den kirkelige tilværelse, forteller Ragnhild Christophersen, sogneprest i Ramnes og Undrumsdal:

– I og med at Re har gått sammen med Tønsberg kommune, skifter også prosti-tilhørigheten: Vi går fra Nord-Jarlsberg prosti til Domprostiet.

Fellesgudstjeneste i Ramnes kirke

Dette skal markeres med en felles gudstjeneste førstkommende søndag i Ramnes kirke.

Da deltar prost Harald Bryne i Nord-Jarlsberg, domprost Marta Botne i Domprostiet, sogneprestene i Re Jon-Geir Dittmann og Ragnhild Christophersen, tidligere diakon Ole Hafell og menighetspedagog Irene Solberg.

Tidligere ordførere i Re og Tønsberg deltar, samt ny varaordfører. Våle kirkekor synger, kantor Truls Gran spiller, ett barn skal døpes, og det feires nattverd.

Etter gudstjenesten er det åpen kirkekaffe på Stange gjestegård.

Les mer om kirkene i Re.

Les også: Har’u trua på Tønsberg?

Les mer om kommunesammenslåing.

,