Leserinnlegg: SVs budsjett – inspirert av Re

VALGKAMPLØFTE: SV vil sikre skolemåltid, slik det er på Revetal ungdomsskole. Det ble lova i valgkampen, ved Heming Olaussen, 1. vara til kommunestyret i nye Tønsberg, og Helene Viken, kommunestyrerepresentant. Her midt i frokosten med rektor Mona Elisabeth Larsen. Foto: Stian Ormestad.

SV tør der andre tier, skriver Helene Viken og Heming Olaussen om SVs budsjettforslag for nye Tønsberg kommune.

  • SV vil fortsette med la også fattige familier beholde barnetrygden
  • SV vil gjennomføre bemanningsnormen i grunnskolen (max antall elever pr. lærer)
  • SV vil innføre gratis SFO – og begynner med 1.klasse i 2020
  • SV vil styrke bemanningen i en rekke tjenester, og reversere kutt i andre
  • SV vil sikre skolemåltid, slik vi har det på Revetal ungdomsskole

Det står overraskende dårlig til med økonomien i Tønsberg – verre enn de fleste hadde trodd. Det skyldes først og fremst at regjeringa sulteforer kommunene, men også at man har mange nye innbyggere med behov som er lovfesta.

Dessuten skyldes det at det politiske flertallet har droppa eiendomsskatten. Alt i alt betyr det en manko på netto 60 millioner, som må hentes inn ved kutt mange steder, og ved høyere egenandeler på en rekke tjenester.

Bildet er enda svartere for åra som kommer, med stadig stigende gap mellom utgifter og inntekter. I 2021 mangler ytterligere 167 millioner kroner.

SV tør der andre tier. Vi har konsekvent sagt at den nye kommunen trenger inntektene fra eiendomsskatt for å opprettholde velferden og holde igjen på egenandelene.

Derfor foreslår vi en modell for eiendomsskatt som har et bunnfradrag på 3 millioner kroner – slik de har i Oslo.

For 2020 ville Tønsberg hatt 52 millioner kroner mer å rutte med hvis SVs modell ble lagt til grunn – 40 millioner fra eiendomsskatt på boliger i det øvre prissjiktet, og 12 millioner på næring, verker og bruk.

Disse 52 millionene ville vi blant annet brukt på en rekke tiltak som ikke minst tilgodeser Re-samfunnet.

Vi vil fortsette praksisen fra Re med å holde barnetrygden utafor ved beregning av økonomisk sosialhjelp (7,3 mill.), vi har satt av 20 mill i investeringsbudsjettet til et ungdomshus på Revetal, vi bruker 11 mill. på å gjennomføre bemanningsnormen i grunnskolen, og 10 mill. på gratis SFO for 1.klassingene.

Vi reverserer kutt i tjenester til barn og unge, spesialpedagog i barnehagene, støttekontakter m.m. på i alt 8 mill., og vi vil ikke at det skal kuttes i helgevakter innen omsorgen for psykisk helse og miljø (3 mill.).

Vi vil styrke bibliotekene, oppsøkende tjenester, frivilligheten og mat i Tønsberg-barnehagene (på linje med Re) med i alt 4,5 mill.

Vi vil også bruke inntektene fra eiendomsskatten til å styrke lekselesing i skolen og miljøterapeuter, sommerjobber for unge og tiltak i klimaplanen med i alt vel 2 millioner kroner.

Som man ser – det er mye som er mulig å få til med en slik sosial skatt, som først og fremst betyr at de med de største og dyreste boligene må bidra mer til fellesskapet.

Noe som kommer alle til gode, men aller mest til de som virkelig trenger kommunen mest; Barn og unge, og innbyggere i utsatte og sårbare livssituasjoner. Det er et solidaritetsbudsjett.

Vi håper på støtte fra de andre partiene, men signalene så langt tyder på at de fleste av dem er villige til å gjøre tjenestene i kommunen dårligere og dyrere for å få vedtatt budsjettet omtrent som rådmannen har foreslått det.

Det mener vi er uansvarlig overfor innbyggerne, de ansatte, barn og unge og andre som trenger de folkevalgtes håndslag for å kunne leve et verdig liv.

Det er riktig at de fleste andre partiene lovte velgerne ikke å innføre eiendomsskatt. Men de lovte også å styrke en rekke tilbud, både i Re og Tønsberg.

Bare gå tilbake til valgkampen og se løftene som ble gitt!

Hvorfor er det så mye enklere å bryte disse løftene enn løftet om eiendomsskatt? Med et stadig økende behov i årene som kommer tror vi kommunen vil bli tvunget til å ta inn disse inntektene.

I tillegg vil et regjeringsskifte i 2021 gi kommunene større muligheter. Men i mellomtida er det dyrere og dårligere som ser ut til å bli starten på den nye kommunen med det ambisiøse slagordet: «Der barn ler».

Helene Viken, kommunestyrerepresentant SV
Heming Olaussen, 1. vara til kommunestyret, SV

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Les mer om kommunesammenslåing.