Feirer folkets nei for 25 år siden: – Argumentene fra EU-debatten den gang står seg godt, den dag i dag.

NEI-DRONNING: Som Senterparti-leder under EU-debatten på 1990-tallet, ble Anne Enger en av frontfigurene i kampen mot norsk EU-medlemskap. Her taler hun under Nei til EU-feiring på Våle samfunnshus 25 år etter nei-flertall i folkeavstemninga. Foto: Stian Ormestad.

Et fullsatt samfunnshus feira folkestyre, 25 år etter nei-et i folkeavstemninga høsten 1994. Og æresgjest var nei-dronninga Anne Enger, som snakker rett fra levra – da som nå.

Bakgrunn: Nei-dronninga kommer til Re.

Nei-et for 25 år siden er minst like viktig den dag i dag, mener Nei-dronningen fra den gang Anne Enger – den gang også med etternavnet Lahnstein.

– Derfor er det så fint å se at Nei til EU er friskere enn noen gang nå! Ikke det, Nei til EU har vært frisk og rask hele veien, men jeg må si at dere er veldig i støtet!

– Vi lever i ei merkelig tid

Og da viser Anne Enger først og fremst til ACER-søksmålet, men også motstanden mot EØS. Viktige kampsaker, den dag i dag, mener æresgjesten på Våle samfunnshus.

– Vi sa ja til folkestyre. Ja til miljø. Ja til solidaritet. Og derfor måtte vi si nei til EU. Og tenk på litt på det. Argumentene fra den gang står seg godt, den dag i dag.

Anne Enger mener EU-motstanden fortsatt er viktig. – Vi lever i ei merkelig tid, der ting skjer som jeg ikke trodde var mulig. Ikke i min villeste fantasi.

– Frihet for kapitalen, ikke for folk

MUSIKALSKE INNSLAG: Glagjengen sto for musikk og moro. Foto: Stian Ormestad.

– For eksempel Trump. Og for eksempel helt enormt store globale aktører. Det er nesten så man ikke kan tro det. Eller hva med reine trollfabrikker som pøser ut fake news, og kan påvirke valg. Det er rett og slett opprørende.

– Derfor er det viktigere enn noen gang at vi står opp for folkestyre og små forskjeller mellom folk. Og EU står ikke for noe av dette, mener Anne Enger.

– EUs fire friheter?, spør hun retorisk, og det summer i salen. – Hvorfor i all verden har de valgt å kalle det «frihet»? Det er frihet for kapitalen. Det er basic.

– Den sterkestes rett

– Konkurransereglene er lagt opp slik at de sikrer den sterkestes rett. Det er det motsatte av det jeg mener er idealet for et samfunn.

– Og fri flyt av varer? Som var så viktig for Norge? Da sier jeg som jeg sa i EU-debatten den gang: Ingen handler av oss for å være greie. De handler med oss fordi de trenger det vi tilbyr, og vi tilbyr gode, norske produkter.

Anne Enger ble klappet av etter en tale med glød – for folkestyre, og mot EU. Og mot Teslaer. – Hva slags samfunn er det som subsidierer svære flotte biler til over 600.000 kroner?

– Norge må ut av EØS

FULLSATT SAL: 140 tilhørere fant veien til Nei til EU Vestfolds feiring på Våle samfunnshus. Foto: Stian Ormestad.

Siste taler ut var den lengstsittende Nei til EU-lederen gjennom tidene, Heming Olaussen fra Ramnes. Han gikk rett i strupen på EØS-avtalen.

– Vi har i dag feira 25 års jubileet for 25 år utenfor EU. Men – ER vi utenfor EU? Er ikke sannheten at vi blir litt mer medlem av EU hver dag, at den husmannskontrakten som kalles EØS-avtalen undergraver seirene i 1972 og 1994, underminerer demokratiet og viser elitenes og ja-sidas forakt for folkevilja?

–  Skal vi ta demokratiet tilbake, skal vi gjenvinne innholdet i seirene fra 1972 og 1994 – at det norske folk suverent skal styre i Norge – politisk uenighet skal bety noe, valg skal bety noe, må vi ut av EØS.

Kampklar gjeng

Sjøl om 25 år siden folkets nei ble feira, har Nei til EU fortsatt kampsakene klart for seg, for framtida. En kampklar gjeng.

Heming oppsummerer til ReAvisa: – Stinn brakke, 140 tilhørere, og god stemning!

Nei til EU-feiringa fant sted onsdag 13. november på Våle samfunnshus.

LEVER I BESTE VELGÅENDE: Nei til EU var aldri død. Langt ifra! Foto: Stian Ormestad.

KAMPSAK: Da som nå – trygg norsk mat. Foto: Stian Ormestad.

BUTTONS: Håndmalte, som sådan. De gikk sin seiersgang i Nei til EU-kampen for 25 år siden. Foto: Stian Ormestad.

LOKAL VINKLING: Standpunkt er medlemsavisa for Nei til EU. Foto: Stian Ormestad.

UNGDOM MOT EU: En ungdommelig avisforside fra 1994. Foto: Stian Ormestad.

FOLKETS NEI: Mot elitens ja-råd. Foto: Stian Ormestad.

AVISUTKLIPP, BROSJYRER OG NEI TIL EU-MATERIELL: En interessant utstilling, som gikk gjennom store deler av Våle samfunnshus. Foto: Stian Ormestad.

NEI TIL EU-LEDERNE GJENNOM TIDENE: Dagens leder Kathrine Kleveland foran, med Heming Olaussen fra Re bak – den lengstsittende Nei til EU-lederen gjennom tidene. Foto: Nei til EU.

Bakgrunn: Nei-dronninga kommer til Re.

Les mer om foreningslivet i Re.