Nei-dronninga kommer til Re

ÆRESMEDLEM: Anne Enger fotografert da hun ble utnevnt som æresmedlem i Nei til EU i fjor. Foto: Pressemelding.

Onsdag blir det Nei til EU-fest på samfunnshuset, med Anne Enger som hovedtaler.

Et kvart århundre har gått siden flertallet av folket sa nei til EU-medlemskap, høsten 1994.

Onsdag 13. november feires 25-årsjubileumet på Våle samfunnshus:

Lengstsittende leder fra Re

– Det er gratis inngang, det blir musikk, gratis bevertning, og flere taler, med Anne Enger som hovedtaler.

– Det hele starter klokka 18.00, informerer arrangøren Vestfold Nei til EU.

Anne Enger var aktiv i nei-bevegelsen som leder av Senterpartiet fra 1991 til 1999, og fikk tilnavnet Nei-dronninga. Nei-kampen ble kronet med seier og nei-flertall i folkeavstemninga.

Nei-dronninga ble utnevnt som æresmedlem i Nei til EU i fjor. Den lengstsittende lederen gjennom tidene er Heming Olaussen fra Re. Nåværende leder er Kathrine Kleveland fra Hillestad i Holmestrand.

Nei til EU-kampen fortsetter

Nei til EU er en grasrotbevegelse som jobber for å holde Norge utenfor EU, med over 24.000 medlemmer.

Nei til EU vil at Norge skal kunne ha en fri og selvstendig rolle i internasjonal politikk, og at grunnleggende demokratiske verdier blir ivaretatt. De kjemper også for at naturressurser blir forvaltet og utviklet av norske myndigheter og institusjoner, sist med ACER-søksmålet.

Nei til EU kjemper for et rettferdig og likeverdig internasjonalt samarbeid, hvor Norge har en aktiv rolle, heter det på organisasjonens nettsider.

NEI TIL EU-LEDERNE GJENNOM TIDENE: Dagens leder Kathrine Kleveland foran, med Heming Olaussen fra Re bak – den lengstsittende Nei til EU-lederen gjennom tidene. Foto: Nei til EU.

Les mer om foreningslivet i Re.