Leserinnlegg: Ungdommens stemme

I Norge bor det godt over en million mennesker under 18 år. De kan ikke stemme ved valget, men de har en stemme.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Ungdommer har også drømmer og håp. Også de har rettigheter. Og de har meninger – og retten til å ytre dem.

UNGDOMMENS STEMME: Ida Schmidt, Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus. Foto: Privat.

I tida før valget har vi reist landet rundt for å møte ungdommer i fritidsklubber, snakke om demokrati og høre deres tanker om det å si sin mening og bli tatt på alvor.

Barnekonvensjonens artikkel 12 sier at alle barn og unge har rett til å si sin mening og å bli hørt. I prosjektet «Ungdommens stemme» publiserer organisasjonen en ny film hver dag frem mot valget (søk opp på Facebook eller YouTube).

Det er lett å glemme at en rett ikke er ensbetydende med mulighet. Vi er opptatt av at ungdommer får fortelle sine egne historier. Medbestemmelse, deltakelse og engasjement er viktige demokratiske verdier som nå i forkant av valget er spesielt relevante.

Denne høsten må alle kommuner sørge for å ha et medvirkningsorgan for ungdom.

Det blir spennende å se hvordan kommunene kommer til å jobbe med dette. Det blir enormt viktig å sørge for at disse medvirkningsorganene sikrer alle ungdommer mulighet til å delta i demokratiet, ikke bare de som roper høyest eller deltar oftest.

Kort om Ungdom og Fritid:

Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for ungdommer, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser.

100.000 ungdommer mellom 10 og 18 år i Norge benytter seg av åpne møteplasser som fritidsklubber og ungdomshus. Det gjør fritidsklubbene til den nest største fritidsaktiviteten etter organisert idrett.

Ida Schmidt, Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.