Leserinnlegg: God alternativ omsorg kan ikke stoppe ved kommunegrensen

Barn fortjener god omsorg uavhengig av hvilken kommune de er født. Slik er det ikke i dag.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Alle barn fortjener en trygg og god oppvekst. Både fordi en god barndom har en verdi i seg selv, og fordi det bygger enkeltmennesker og samfunn.

Dessverre får ikke alle barn den omsorgen de trenger i sin egen familie. Derfor jobber SOS-barnebyer for å sikre gode, alternative omsorgsløsninger i Norge og i verden.

STEM FOR BARNA! Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer. Foto: Paal Audestad.

I norsk kontekst vil det ofte si barnevernet. Det er de som har ansvaret når barn opplever omsorgssvikt.

Barneombud Inga Bejer Engh var i debatt hos SOS-barnebyer under Arendalsuka i sommer. Hun sa at barn fortjener ikke bare et forsvarlig barnevern – de fortjener det aller beste barnevernet. Vi kunne ikke vært mer enig.

Derfor deltar SOS-barnebyer for tiden blant annet i en debatt angående det offentliges ansvar overfor barn som ikke får god nok omsorg i egen familie.

Vi mener at dette ansvaret ikke kan hvile på kommunens skuldre i like stor grad som det gjør i dag.

Det er ulike årsaker til dette. I små kommuner kan habilitet være en utfordring. Altså at partene i saken kjenner hverandre og det går utover barna.

Likeledes at kompetansen som skal til for å vurdere komplekse saker ikke er til stede i alle kommuner.

Det kan man heller ikke forvente – på lik linje med at man heller ikke kan forvente at alle sykehus i Norge skal drive med spesialisert nevrokirurgi.

Vi ser at hvilken kommune barnet er født i stor grad avgjør kvaliteten på omsorgen barnet får. Slik kan vi ikke ha det.

Et godt barnevern er avgjørende for den enkeltes barndom og samfunnet som helhet. Ved kommunevalget oppfordrer vi til å ta hensyn til barnas beste.

For det er de som skal bygge fremtids-Norge. Det er et godt og langsiktig valg.

Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.