Leserinnlegg: Av folket, valgt av folket for å tjene fellesskapet

Å være valgt politiker på kommune, fylke eller nasjonalt nivå er en oppgave gitt av velgerne for å tjene fellesskapet.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

De fire siste årene har jeg hatt gleden av å være tillitsvalgt politiker på full tid, og har behov for å takke for tilliten.

Jeg har erfart at mine politiske kolleger både i posisjon og opposisjon legger ned en samvittighetsfull og betydelig innsats for å vise seg tilliten verdig.

Og det skulle bare mangle, det er det vi er valgt til.

For å tilrettelegge for folk flest i bygd og by, for offentlig sektor, privat sektor, primærnæringer og industri, for ung og gammel er det viktig at vi som velges har ulik utdanning, erfaringsbakgrunn og livserfaring.

Jeg registrerer at flere og flere på nasjonalt nivå av både direkte valgte og rådgivere er unge høyt utdannede dyktige personer. Det som synes å være mindre vanlig er folk med lang arbeidserfaring utenfor politikken, spesielt fra privat næringsliv.

Ser vi noe av den samme tendensen også i fylkespolitikk og primærkommunene?

Det er uansett viktig å slå ring om et representativt demokrati hvor mennesker med ulik geografisk ståsted, ulik utdannelse og ulik arbeidserfaring er representert.

Uten å kjenne til hvordan det private næringslivet fungerer er det vanskelig å vedta de beste ordninger for næringslivet. Uten å vite hvordan det er å bo et sted utenfor de mest sentrale strøk er det vanskelig å ta de beste beslutninger for distriktene.

Uten å kjenne byens utfordringer er det ikke lett å gjøre de beste beslutninger.

Har man ikke erfaring med personalledelse er det ikke sikkert man kan kompensere med gode karakterer.

Kristin Clemet skriver i Aftenposten søndag 28. juli en interessant artikkel om temaet «Politiske broilere» hvor hun skriver:

Sitat: Etter min mening er dette ikke uten videre en positiv utvikling. Ideelt sett bør de som representerer oss, ha variert bakgrunn fra vanlig nærings- og arbeidsliv. Det virker ikke fornuftig at politikere som aldri har hatt en vanlig jobb skal bestemme hvordan arbeidsmiljøloven bør være.

Eller for å sitere et gammelt ordtak: Den vet best hvor skoen trykker som har skoen på.

Mitt poeng et at det i noen sammenhenger er viktigere hva man står for, hvilken erfaring man har, og hvilke evne man har til å gjennomføre, enn om man ordlegger seg politisk korrekt, er politisk skolert fra ungdommen og takler media mest profesjonelt.

KrF i Vestfold og Telemark stiller til valg med et team bestående av personer med ulik alder utdanning og erfaringsbakgrunn. Vi lover å fortsatt jobbe hver dag for å bruke vår kompetanse og erfaring til å bidra sammen med de andre som velges inn i det nye fylkestinget.

Vi tror det er store muligheter i vårt nye mangfoldige Vestfold og Telemark fylke i årene som kommer og ber om velgernes tillit til å bidra til å gripe disse mulighetene.

Godt valg!

Hans Edvard Askjer, 1.kandidat for KrF Vestfold og Telemark

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.