Leserinnlegg: Beskyttelse av beboere i bemanna boliger og omsorgsboliger

Alle ønsker å føle seg trygge i eget hjem. Det føler man ikke om hjemmet ditt når som helst kan bytte adresse, uten at du vet det, skriver Kim-Alexander Olsen (SV).

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Du får ikke være med å bestemme hvor du skal bo når kommunen bestemmer seg for og tvangsflytte beboere i bemannede- og omsorgsboliger for og skulle spare noen få kroner.

Det er en veldig forferdelig følelse å ha når du vet at dette kan skje når som helst, uten at du kan gjøre noe med det.

Min oppgave som politiker i SV er å beskytte de svakeste menneskene i vårt samfunn som ofte blir oversett.

Vi har ofte dårlig økonomi. Derfor mener jeg at kommunen ikke kan bygge eller drifte såkalte selveier-leiligheter.

Dette skaper et rettighetsproblem og et klasseskille mellom forskjellige beboerne: På den ene siden har du de med god økonomi, og på den andre de med lite penger.

De som har råd til å kjøpe leiligheten de mottar tjenester i er beskyttet mot tvangsflytting. De som har mindre penger og bor i kommunale boliger, kan flyttes når som helst etter vedtak i kommunen.

Jeg mener at dette ikke er rett da alle skal ha like muligheter til å bo i en bemannet bolig og/eller omsorgsbolig og være trygge for flytting.

TRYGG BOLIG FOR ALLE er viktig for Tønsberg SV. I vårt program har vi bestemt at: Ingen beboere i kommunale boliger skal måtte flytte mot sin vilje.

Så stem på meg og SV i kommunevalget 9. september for en sikker fremtid for de svakeste.

Kim-Alexander Olsen, 27. kandidat Tønsberg SV.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.