Dagmammaer mangler helsegodkjenning

Dagmammaer har vært godkjenningspliktige siden 1996, likevel er ingen godkjente av helsetjenesten i kommunene, melder Miljøretta helsevern i Vestfold.

I henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med videre, er dagmammaer godkjenningspliktige, skriver Miljøretta helsevern i Vestfold i en pressemelding.

– Det er i dag ingen godkjente dagmammaer innen våre kommuner, sjøl om vi har sett via ulike nettsider og på Facebook at det er flere som jobber som dagmamma.

Barnas helse og sikkerhet

Miljøretta helsevern i Vestfold holder til på Revetal, og har ansvar for følgende kommuner: Re, Tønsberg Færder, Holmestrand, Horten, Sande, Svelvik, Larvik.

Kommunelegene/ miljørettet helsevernavdelingen ønsker å nå dagmammavirksomhetene for å opplyse om godkjenningsplikten både til de som arbeider som dagmammaer og foreldrene som benytter dagmammaer til barnepass.

Målet er at barnas helse og sikkerhet ivaretas.

Dagmamma er er godkjenningspliktige dersom de mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder, og:

  • virksomheten er regelmessig
  • tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn 10 timer
  • antall barn som er til stede samtidig, er tre eller flere

Regelen om tre barn gjelder uavhengig av om barna er egne eller ikke, så lenge det mottas betaling for minst ett av barna.

Gir råd og veiledning

I samarbeid med kommunelegene har Miljørettet helsevern i Vestfold i mange år behandla godkjenningssøknader og gitt råd og veiledning til eiere og brukere av skoler, barnehager, familiebarnehager, barneparker eller andre virksomheter som omfattes av forskriften.

Vi oppfordrer alle dagmammaer om å ta kontakt for å avklare om virksomheten er godkjenningspliktig. Vi oppfordrer alle foreldre som bruker dagmamma til å informere oss om dagmammavirksomheten, slik at vi kan følge opp.

Informasjon og søknadsskjema finnes på våre nettsider mhvivestfold.no, informerer Miljøretta helsevern i Vestfold.

Les mer om barnehager og skoler i Re.