Leserinnlegg: Ja til gratis SFO

74 % av befolkninga støtter kravet om gratis SFO. For Tønsberg SV er dette en av våre tre hovedsaker ved dette kommunevalget.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

I vårt kommunevalgprogram skriver vi at SV vil ha ei satsing på SFO, med økt kvalitet og bemanning.

3. KANDIDAT: Heming Olaussen (SV) fra Ramnes. Foto: Stian Ormestad.

Ikke minst ønsker vi å gjøre SFO gratis i løpet av den kommende fireårsperioden, med en nedtrappingsplan av egenandelene fra dagens nivå rundt 3.000 kr. pr. mnd.

I dag koster SFO over 3.200 kroner pr. mnd. i Tønsberg, og vel 3.000 kroner pr. mnd. i Re. Prisene i Re fikk et kraftig påslag i år, for å tilpasse seg Tønsbergs høye nivå. SV stemte i mot dette i Re kommunestyre.

For en familie med ett barn i SFO koster tilbudet – som er frivillig – minst 33.000 kroner pr. år. Har familien to barn i SFO-alder koster det ca. 50.000 kroner. Prisen er en hovedårsak til at ikke flere benytter seg av skolefritidstilbudet. Det gjelder spesielt på skoler som har mange elever fra lavinntektsfamilier.

For SV er dette en rettferdighetssak. Vi mener alle barn har godt av å gå i SFO, og ikke måtte forlate vennene sine som blir igjen på skolen for å leke, spise, gjøre lekser og knytte vennskapsbånd.

2. KANDIDAT: Elise Løkø (SV) fra Sem. Foto: Privat.

Vi mener at SFO er en integreringsarena, der barn med annen bakgrunn enn norsk kan delta på lik linje, lære seg språk bedre og utvikle vennskap.

Det er dessuten fattigdomsbekjempelse, da pengene vil komme spesielt godt med for familier som sliter økonomisk.

SV er ikke det eneste partiet som vil noe med SFO. For eksempel har AP programfesta gratis SFO for 1.klassinger. Sjøl om vi mener dette er utilstrekkelig, er det et skritt på veien, som vi kan stå sammen om.

Problemet er pengene!

Om en gjør SFO gratis for 1.klassingene, vil det koste om lag 30 millioner kroner pr. år. Gratis SFO for alle 1.-4.klassingene vil koste det firedobbelte.

SV er det eneste partiet som er villig til å skaffe de pengene som trengs til dette velferdsløftet for unga våre, for å utjamne sosiale forskjeller og fremme en bedre, tidlig integrering. Vi vil ha en rettferdig eiendomsskatt.

Med 2 promille og et bunnfradrag på 3 millioner kroner vil vi kunne skaffe ei årlig inntekt på om lag 120 millioner kroner. Da vil vi ha råd til å fase inn gratis SFO i løpet av den kommende fireårsperioden.

Det er et valg. Skal vi styrke fellesskapet og oppnå våre mål må vi alle bidra i dugnaden. De som har de største skuldrene må bære største børa. Det er rettferdig.

Og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt; Et samfunn med små sosial forskjeller er det beste for alle. En stemme til SV er en stemme for små forskjeller, sosial utjamning, god integrering og en aktiv bekjempelse av fattigdom.

Vi veit at mange er enige med oss – derfor ber vi om din tillit på valgdagen.

Elise Løkø, 2. kandidat for Tønsberg SV 
Heming Olaussen, 3. kandidat for Tønsberg SV

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

,