Leserinnlegg: Hele nye Tønsberg på nett

Senterpartiet leverer på «Tjenester nær folk». Det betyr at Tønsberg Senterparti også står på for å få hele den nye storkommunen på nett.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Nye Tønsberg kommune ønsker i større grad å kommunisere med innbyggerne digitalt.

Dette praktiseres fra kommunene i dag, med de utfordringer det har, for innbyggere uten – eller med uakseptabel – bredbåndsdekning.

Senterpartiet har i flere perioder påpekt at manglende bredbåndsdekning fører til forskjellsbehandling for både privatpersoner og næringslivet.

ORDFØRERKANDIDAT: Steinar Solum (SP) fra Åsgårdstrand. Foto: Stian Ormestad.

Senterpartiet har ved flere anledninger foreslått at Tønsberg kommune skal søke på midler som er bevilget av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Flertallet i Tønsberg bystyre bestående av FrP, KrF og H har imidlertid, uforståelig nok, nedstemt forslaget om å søke på disse allerede bevilgede midlene.

Under budsjettbehandlingen i Tønsberg bystyre 12.12.18, under «Budsjett for 2019 og skisse til Handlingsplan- og økonomiplan for 2019 -2022», foreslo Senterpartiet følgende:

«Administrasjonen utreder muligheten for, og kostnader tilknyttet, akseptabel bredbåndsdekning for alle innbyggere og institusjoner i Tønsberg kommune.»

Forslaget fikk gledelig nok enstemmig tilslutning.

Administrasjonen er allerede godt i gang med kartleggingen i Tønsberg- og Re kommune.

Tiltak for at alle kommunens innbyggere skal få muligheten til akseptabel bredbåndsdekning er under kostnadsberegning.

Senterpartiet leverer på «Tjenester nær folk» og likebehandling.

Steinar Solum, ordførerkandidat Tønsberg Senterparti

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.