Leserinnlegg: En helsestasjon for eldre er en god idé

En bedre alderdom i nye Tønsberg er mulig, skriver Bent Sørsdal og Trine Ellefsen i dette leserinnlegget: Tønsberg Venstre vil ha helsestasjon for eldre og fremme frivilligheten.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Hva er viktig for deg når du blir gammel? Hvordan kan du tilpasse deg årene hvor helsen svikter og hverdagen blir mer strevsom? Hvordan ønsker du å ha det om du for eksempel blir dement? Og hvor kan pårørende få råd?

4. KANDIDAT: Bent Sørsdal (V) fra Vivestad. Foto: Stian Ormestad.

En NHO-rapport fra Service og Handel ga Tønsberg full pott i en analyse som sammenligner kommunens pengebruk og kvaliteten og kostnadseffektiviteten innen helse og omsorg.

Vi i Venstre mener det alltid er rom for å gjøre ting bedre, og tenke nye tanker i vår nye kommune. En bedre alderdom i Tønsberg er mulig. Tønsberg Venstre vil ha helsestasjon for eldre og fremme frivilligheten.

Tønsberg Venstre ønsker å jobbe for en prøveordning med helsestasjon for hjemmeboende eldre (personer over 67 år).

Helsestasjonen skal drive forebyggende og helsefremmende arbeid. Den kan være et lavterskeltilbud der eldre blir invitert til samtale, og fungere som kontaktpunkt mellom kommune og hjemmeboende.

Med tilbudet kan man få innsikt i hva som er viktig for den enkelte, og hvilke tjenester og hjelpemidler som kan bidra til å løse utfordringer man får når man blir eldre.

Helsestasjonen skal ha ansatte med fagkompetanse, og samarbeide med den eldres fastlege for å jobbe fram løsninger medisinsk og sosialt. For eksempel kan også fast ansatte kommuneleger ha noen timer ukentlig i en helsestasjonsturnus.

Pårørende kjenner sine eldre og skal derfor også kunne ta kontakt for å få hjelp til vurdering av uavklarte problemstillinger.

På sikt bør Helsestasjon for eldre utbygges med «områdepediatri» som mal, hvor spesielle eldre med vanskelige problemstillinger møter geriater (overlege med spesiale i eldresykdommer) på helsestasjonen sammen med fastlegen – altså «områdegeriatri».

Eldre er som alle andre forskjellige, med ulike interesser. Noen foretrekker natur, andre byliv, noen sport og kulturliv, mange har en hobby.

Vi synes det hadde vært fint om vi kan få til ordninger som gjør at flere kan opprettholde sine interesser selv om kanskje fysisk helse og hukommelse svikter.

For å få til dette, trenger vi hjelp fra frivillige. Noen som regelmessig kan stikke innom og ta med bestefar på konsert, bli med i butikken eller gjøre noe annet sammen. Være en som kan opprettholde livskvalitet og forebygge ensomhet og depresjon.

Helsestasjon for eldre kan være et kontaktpunkt mellom eldre og frivilligheten, der også helsefagarbeiderelever på vgs kan bidra og ha inspirerende timer. Også pårørende bør tilbys å bli frivillig.

Er du fotballinteressert bør det være mulig å kunne dyrke denne interessen fortsatt, selv om hukommelsen gradvis svikter. Her kan idrettslag og klubber være med å rekruttere frivillige som kan spre glede for enkeltpersoner, grupper eller en kombinasjon av begge deler. Når er man for gammel til å heie på FK Tønsberg?

I Horten har de gjennomført prosjektet Måltidsvenn. I samarbeid med Bygdekvinnelaget ble det laget og servert middag en dag i uka. Lignende tiltak kan bidra til trivsel og nye bekjentskap.

Sjømannsforeningen klarer å mette utallige munner med Bacalao en lørdag i året. Kanskje noe for dem? Sanitetsforeninger, bygdekvinnelag? Mulighetene er mange.

God organisering er viktig. Erfaring tilsier at politikere og øverste administrasjon bør være involvert, og følge opp fremdrift og evaluering av tiltak som omfatter frivillige.

Vi i Tønsberg Venstre vil gjerne være med å løfte debatten om eldreomsorg til hva vi kan gjøre for at den skal bli enda bedre.

Vi vet at budsjettene er stramme og at ansatte har en krevende hverdag. Derfor trengs kreative, nye idéer som vi kan gjennomføre prøveordninger på – som f.eks. helsestasjon for eldre.

Og vi er overbevist om at eldre, pårørende og frivilligheten i samfunnet har ressurser til å være med på å forme de fremtidige tjenestene og mulighetene, slik at man kan leve gode liv, hele livet.

Bent Sørsdal, 4. kandidat Tønsberg Venstre
Trine Ellefsen fra Tønsberg, 7. kandidat Tønsberg Venstre

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

,