Leserinnlegg: Nei til vindkraft på land

Re kommune bør si nei til all landvindkraft – ikke bare den som berører Re, mener Heming Olaussen, kommunestyrerepresentant i Re, og 3. kandidat for Tønsberg SV.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Re kommune skal uttale seg om NVEs forslag om en ramme for mulig utbygging av landvindturbiner i området Vindfjell-Skrim.

3. KANDIDAT: Heming Olaussen (SV) fra Ramnes. Foto: Stian Ormestad.

Forslaget omfatter 3 fylker og 7 kommuner, deriblant Re (Merkedamsområdet i Vivestad).

Kommuneadministrasjonen er naturlig nok mest fokusert på Res (og nye Tønsbergs) situasjon, men saken har viktige prinsipielle sider, som berøres i saksutredninga.

Området vi snakker om er helt i periferien av den framlagte rammeplanen, og berører bl.a. ett naturreservat, 16 naturtyper/nøkkelbiotoper og ca. 8 artsregistreringer av nasjonal interesse. Det er et viktig område for friluftslivet.

I saken som skal behandles i hovedutvalg DEN (Drift, eiendom og næring) 3.9. legger rådmannen fram to alternative innstillinger:

a) Området avgrenses slik at arealet i Re kommune ikke tas med i nasjonal ramme for vindkraftutbygging.

b) Re kommune er positive til at det avsettes et område for vindkraftutbygging. Det forutsettes at det ikke vil bli gitt konsesjon for vindturbiner i naturreservatet eller de statlig sikrede friluftsområder. (I praksis Merkedamsområdet – min komm.)

Innstillingens alternativ a) er uproblematisk for så vidt som den avgrenser seg til å mene noe om Re, og vil ha Merkedamsområdet ut av planen.

Alternativ b) derimot, går utover Re sine interesser, og åpner den prinsipielle debatten om landvindkraft.

I saksutredninga påpekes det blant annet at:

  • 100 meter vindturbiner vil synes godt i landskapet. Bygging av veier gir store naturinngrep. Det gjelder over alt, men kanskje enda mer i fjellområder.
  • Er vindkraft avgjørende for å «redde kloden», eller nå 2-graders målet, spør administrasjonen – men redegjør egentlig sjøl for mye av svaret: Vi bør drive en aktiv (påbudt, min anm.) energiøkonomisering. Potensialet er meget stort: 40 TWH, eller like mye som Danmarks totale elforbruk! Vi sløser vanvittig med strøm, mens man i Danmark og ellers i Europa er vant til å økonomisere.

For egen del vil jeg framholde:

  • Vi bør modernisere gamle vannkraftverk.
  • Vi bør bygge vindturbiner til havs.
  • Vi bør satse mye mer på solenergi.

Jeg kan ikke se at Norge skal måtte ta på seg noen rolle som «Europas grønne batteri», da dette vil ha minimal effekt på det totale energiforbruket i Europa, samtidig som det vil bety import av europeiske strømpriser, med de problemer dette kan skape for norsk industri og for husholdninger med dårlig råd.

Administrasjonen løfter en helt unødvendig og overflødig debatt om atomkraft, med basis i Thorium-forekomstene i Telemark. Den debatten er politisk død i Norge, så her synes jeg administrasjonen legger opp til en debatt på vidvanke.

Hvorfor administrasjonen i Re velger å utfordre et overveldende stortingsflertall, er uforståelig.

Vi trenger mer fornybar energi i Norge. Den kan vi skaffe til veie uten samtidig å ødelegge naturen og friluftslivet. Nei til landvindkraft. Ja til fornybar energi som løser problemer – ikke skaper nye!

Heming Olaussen,
kommunestyrerepresentant i Re, 3. kandidat for Tønsberg SV

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

,