Leserinnlegg: Det grønne skiftet bygges i tre

Å velge trebaserte produkter og løsninger er klimakamp i praksis – det er bærekraftig, og bra for klimaet både inne og ute!

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

Aldri før har verden hatt større behov for fornybare løsninger. Mens temperaturen på jorda stiger, befolkningen øker og levestandarden går opp, må klimagassutslippene ned.

Det grønne skiftet gjennomføres lokalt, og du som lokalpolitiker kan bidra til at vi når FNs klimamål ved å stille krav til at din kommune bygger med klimavennlig materialer. Tre er et av dem.

I dag har vi tre ganger så mye skog i Norge enn vi hadde for hundre år siden. I motsetning til hva som skjer i regnskogen, driver Norge et av verdens mest bærekraftige skogbruk.

For hvert tre vi hogger, planter vi nye. Alle disse trærne fanger opp og lagrer CO₂ fra atmosfæren. Når trærne blir gamle, vokser og binder de mindre CO2. Da er de klare for en ny klimajobb. En jobb som en fornybar naturressurs.

Ifølge Grønn Materialguide er tre i gjennomsnitt mer klimavennlig enn alternative byggematerialer på nesten alle områder. Dessuten bidrar tre til et godt inneklima.

Det gjøres mye forskning på tre og mulige helsefordeler. Resultatene så langt tyder på at man i rom med tre har lavere stressnivå, mindre sykefravær og mindre vondt i hodet.

Så hva kan du som kommunepolitiker gjøre?

Kommunens planverk er et viktig verktøy. Husk at her er det nødvendig med tydelige føringer. En måte å gå fram på er å fatte et politisk prinsippvedtak om bærekraftige bygg.

Slik de for eksempel har gjort i Lillesand og Birkenes. I vedtaket står det blant annet at en målsetting er at kommunale bygg skal bygges med fornybare råstoffer og med minimum 50 prosent reduksjon av CO2- utslipp sammenlignet med referansebygg.

Du kan også jobbe for at det fattes enkeltvedtak om at én bestemt skole eller ett bestemt omsorgsbygg skal bygges i nettopp tre. Dette kan være en god måte å sørge for at arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører får erfaring med moderne trebyggeri, som har utviklet seg enormt de siste årene.

Å velge trebaserte produkter og løsninger er klimakamp i praksis – det er bærekraftig, og bra for klimaet både inne og ute!

Norges Skogeierforbund
Styreleder, Olav Veum
Administrerende direktør, Per Skorge

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

Les mer om politikk, styre og stell i Re.

,