Her blir asfaltarbeiderne møtt med jubelrop og bobler

JUBELSCENER: Skål for asfalt på Kleivaveien! Foto: Privat.

Jubelscener da asfaltveien ble innvia med flagg på syklene og champagne i glassene – se video under!

Kleivaveien var en av få gjenstående kommunale grusveier i Re, men nå er veien lengst nord i Re blitt asfaltert – og det gikk ikke upåakta hen oppi Kleiva:

REINE MOTORVEIEN: Fra problemvei til motorvei? Ikke akkurat motorvei, men oppgraderingen er til å juble over for nabolaget. Foto: Privat.

– Vi i Kleiva er veldig fornøyd med at kommunen la av litt penger i budsjettet sitt, takker Hilde Røisgård og Lisbeth Bræin via lokalavisa, på vegne av nabolaget.

Populære asfaltarbeidere

Arbeiderne som har jobba med veien er blitt møtt med jubel, heiarop, flagg og bobler. Det ble en stor asfaltfest da jobben var vel utført.

– Det er sikkert mange som burde nevnes her, med tanke på alt arbeidet i forkant og underveis, men vi vil trekke fram Tor Arne Ueland på teknisk i kommunen. En veldig fin og hyggelig mann, som det virker som for oss har hatt en del med dette å gjøre.

Veikronene ble bevilget av et enstemmig kommunestyre tilbake i budsjettforhandlingene for 2018. Kleivaveien har vært et tilbakevendende problem, i likhet med Tinghaugveien.

Vei-millioner

Bevilgningen til Kleivaveien kom med visse forbehold, skreiv ReAvisa i dekningen av budsjettforhandlingene på tampen av 2017:

Oppgraderingen ble finansiert gjennom låneopptak, og det forutsettes at skolebussen kan kjøre om Kleiva igjen etter utbedringen – så det blir en investering for å spare dyre taxi-utgifter.

Det ble også satt av penger den gangen til utbedringer av Tinghaugveien.

Les mer om veier i Re.

, ,