Minneord John Pedersen

John Pedersen begynte som adjunkt ved Revetal ungdomsskole 01.07.1969. Skolen var da helt ny.

John Pedersen ble ved Revetal ungdomsskole resten av yrkeskarrieren, fram til han gikk av med pensjon 31.07.2010.

Da hadde han ledet skolen i 31 år som rektor.

John Pedersen hadde et stort hjerte for de som slet med ulike utfordringer. Han viste et stort engasjement for at elevene skulle ha det bra, både på skolen og på fritida.

En tilgjengelig skole også etter skoletid var et viktig tiltak i så måte.

Hans store engasjement ga seg uttrykk gjennom hans mangeårige virke som folkevalgt og verv i frivillige organisasjoner.

Han representerte Arbeiderpartiet i Ramnes kommunestyre i fire valgperioder, og var formannskapsmedlem i tre perioder. Han har ledet både hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg, og hovedutvalg for teknisk utvalg.

Han var leder av Forliksrådet både i Ramnes kommune og senere i Re kommune i tilsammen 20 år, medlem var han i totalt 32 år. Han hadde også ulike verv i Arbeiderpartiet både lokalt og i fylket.

I Ramnes lå det også en Fylkeskommunal behandlingsinstitusjon for rusmisbrukere, Kjønnerød gård. I denne institusjonen var han medlem av styret i over 30 år, hvorav 13 år som leder.

Han var også engasjert i travsport, med verv i ulike travforeninger i over 15 år.

John Pedersen ble tildelt Kommunenes Sentralforbunds medalje for fortjenestefull samfunnsgavnlig virksomhet i 2010 og Kongens fortjenestmedalje i sølv i 2011.

Re kommune etablerte i 2005 et Fredskorpsprosjekt med Katwe kommune i Uganda. John var en av drivkreftene i dette prosjektet, og fortsatte kontakten med Katwe etter at han ble pensjonist. Han var opptatt av at de skulle gjøre en innsats for å forbedre sitt lokalsamfunn.

Revetal ungdomsskole er og har vært den eneste offentlige ungdomsskolen i våre kommuner. Utallige ungdommer i Ramnes, Våle og Re har nytt godt av å ha John Pedersen som rektor, og hans omsorg spesielt for de som hadde utfordringer av noe slag.

John var en bestemt mann, ikke alltid enig i beslutninger som ble tatt, men det løste seg alltid. Han var heller ikke glad i økningen av møter på administrativt nivå, han var opptatt av handling.

Vi takker for at vi fikk ha John som kollega og kunne spille på hans kompetanse og arbeidskapasitet over flere tiår. Hans store samfunnsengasjement har satt spor hos mange.

En bauta i vårt lokalsamfunn er gått bort. Våre tanker går til hans nærmeste.

Revetal, den 29.08.19
Trond Wifstad, rådmann i Re
Unni Bu,
kommunalsjef i Re

Les også: Rektoren som møtte ungdom med tillit og respekt

REKTOR FOR FLERE GENERASJONER: John Pedersen jobba ved Revetal ungdomsskole helt fra starten i 1969. Dette bildet ble tatt i 1986, utenfor den gamle skolen som nå er revet. Foto: Privat.