Leserinnlegg: Vi trenger en matproduksjon på jordas premisser

Hvis vi ikke tar grep nå, blir konsekvensene for matsikkerheten dramatisk, skriver Ulf Lund Halvorsen fra Tønsberg MDG og Harald Moskvil fra Vestfold og Telemark MDG.

Landbruket er en del av problemet, men kan også bli en viktig del av klimaløsningen, sier FNs klimapanel i sin nye rapport.

TØNSBERG MDG: UIf Lund Halvorsen, tredjekandidat for Tønsberg MDG. Foto: Stian Ormestad.

Hvis vi ikke tar grep nå, blir konsekvensene for matsikkerheten dramatisk. Vi må endre vårt kosthold fra dagens kjøttfokus til mer plantebasert kosthold.

Miljøpartiet De Grønne har en landbrukspolitikk som svarer opp denne utfordringen. Jordbruket skal produsere mat av de rike ressursene vi har i Norge.

I en verden med klimaendringer, befolkningsvekst og økende press på ressurser gir et jordbruk basert på norske ressurser trygg og sikker mat nå og i fremtiden.

Vi vil vri landbrukstilskuddene slik at det blir mer lønnsomt å produsere vegetabilsk mat for å redusere utslipp per mengde mat som produseres.

I Tønsberg og Re ser vi at gress produksjon stadig erstatter korn, og grønnsaker, det må vi gjøre noe med. Den nye kommunen er blant de kommunene som er best egnet for grønnsaksproduksjon i landet.

Vi må bruke den mest fruktbare jorda til korn, erter, bønner, frukt og grønnsaker. Samtidig vil vi styrke målene for økologisk produksjon og forbruk og støtte opp under økologisk landbruk som en spydspiss for et mer bærekraftig landbruk.

Matproduksjonen basert på norske ressurser må øke, samtidig ser vi at flere område ligger brakk.

Ettersom jordbrukressursene i Norge er spredt, vil De Grønne satse målrettet på de små og mellomstore brukene, gjennom kvote- og tilskudds politikk for å utnytte disse ressursene best mulig.

Viktige tiltak er å opprettholde konsesjonsloven med boplikt, sikre driveplikt for all matjord og videreføre odelsloven og priskontroll av eiendommer.

De Grønne vil gi matjord sterkere nasjonalt vern, og ha en nullvisjon for tap av matjord.

Bøndene inntektsgrunnlag må sikres, hovedsakelig finansiert ved prisen på produktene gjennom et sterkt tollvern. De Grønne vil premiere miljøvennlig produksjon, god dyrevelferd og bruk av lokale ressurser gjennom tilskuddssystemet.

Vi vil forenkle regelverk og kontroll av lokal- og tradisjonsmat hos småskalaprodusenter. Videreføre markedsbalanseringen i landbruket med prisuttak i henhold til jord­bruksavtalen, mottaksplikt, leveringsplikt og omsetningsrådets funksjoner.

Ikke minst vil vi opprettholde velferdsordningene i landbruket, herunder tilskudd til avløser.

Er du opptatt av klimaendringene og landbrukspolitikk bør du stemme Miljøpartiet de Grønne ved høstens valg. For mennesker og miljø.

Harald Moskvil, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Vestfold og Telemark
Ulf Lund Halvorsen, tredjekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.