Leserinnlegg: Barnevern og mennesket som ressurs

HEIER PÅ SMART: Heidi Myhre, 2. kandidat Tønsberg Senterparti. Foto: Privat.

Senterpartiet i nye Tønsberg har stor tro på det verdisynet og de arbeidsmetodene som er utarbeidet ved «SMART oppvekst» i Re. Dette ønsker vi skal videreføres i hele vår nye kommune, skriver Heidi Myhre.

Det er søndag, og litt ledig tid etter offisiell åpning av årets valgkamp. Tiden blir brukt til å kikke litt rundt i tidligere artikler i TB.

Ved en tilfeldighet kommer jeg over et leserbrev skrevet av Bjørn Øystein Angel, professor i barnevern. Han minner om at vi som politikere må huske på at det finne andre saker enn bompenger og vindkraft i disse valgkamptider.

Han pålegger oss ansvaret å løfte fram den viktige oppgaven vi har i forvaltning av barnevernet i kommunen vår.

Og han har så rett!

Selv har jeg ingen faglig kompetanse innenfor fagfeltet. Men som politiker i Re har jeg fått bli kjent med den flotte jobben som er lagt ned i utviklingen av SMART oppvekst.

Det som fascinerer mest i denne måten å jobbe på er synet på mennesker. At hvert menneske er en ressurs. Og aller mest er vi som mennesker en ressurs i eget liv. Men vi trenger noen ganger hjelp til å få øye på hvem vi er, og våre egne verdier og egenskaper.

SMART står for Styrkebasert tenkning, Medvirkning, Anerkjennelse, Relasjonsfokus og Trening.

Videre i min lesning finner jeg en artikkel om «Martin». En ungdom som på grunn av uro og voldelige trekk trengte hjelp fra barnevernet.

Men det var først når noen så han som han var, i stedet for å se han som en papirbunke, at han fikk den hjelpen han trengte. Han kunne da, etter et opphold på en institusjon, flytte hjem til sin familie, og få en ny start på skole og finne nye gode venner.

Det er dette SMART barnevernstiltak i Re har jobbet frem mot.

Virksomhetsleder for barn og unge i Re, Elisabeth S. Paulsen, skriver noe om dette innledningsvis i boken «Samarbeid i praksis – erfaringer fra familiearbeid i SMART barneverntiltak».

Hun skriver blant annet at barnevernet må få til likeverdige møter mellom familien og fagpersonene. Videre uttrykker hun viktigheten av at det er familiene selv som har eierskap til målene for de endringene de har behov for.

Senterpartiet i nye Tønsberg har stor tro på det verdisynet og de arbeidsmetodene som er utarbeidet ved «SMART oppvekst» i Re. Dette ønsker vi skal videreføres i hele vår nye kommune.

SMART kan brukes som utvikling av sosiale ferdigheter både i barnehage, skole og barnevern (og på arbeidsplasser!)

B.Ø. Angel etterlyser i sitt leserbrev mer ressurser til barnevernet. Det skulle vi ønske at vi kunne love. Dessverre har vi så godt som ingen friske penger å tilføre, uten å ta fra andre oppgaver i kommunen.

Så med et allerede trangt og krevende kommunebudsjett, tror jeg vi i alle sektorer må se på om vi kan jobbe litt annerledes. Vi må utnytte de økonomiske rammene vi har ved å jobbe på nye måter.

Når vi nå har tatt fram barnevernet som tema, så mener vi at ved å bruke SMART, kan vi styrker det enkelte menneskets evne til å ta vare på seg selv og sine nærmeste.

I noen tilfeller har vi sett at omplassering av barn har vært unødvendig, fordi familiene selv er satt i stand til å endre sin hverdag. Dette er først å fremst en menneskelig gevinst!

Men som politiker ser vi også en økonomisk gevinst. Det å plassere barn i omsorgsboliger eller fosterfamilier koster mye.

Ved å gi mennesker nødvendig kunnskap og kompetanse til å mestre sine egne liv, forebygger vi fremfor å behandle. Og det er dit vi må komme i større grad, dersom vi ønsker å få kommuneøkonomien til å strekke til.

Og forebygging må påbegynnes før problemene oppstår. Derfor er det viktig å starte med SMART oppvekst allerede i barnehagen.

Senterpartiet har tro på mennesket som samfunnets største ressurs, uansett hvem vi er, eller hva vi er. I fellesskap må vi fremelske hverandres beste egenskaper for å skape et godt samfunn for alle.

Heidi Myhre, 2. kandidat Tønsberg Senterparti.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.