Leserinnlegg: En buss nær deg

Busstilbudet i deler av distriktet er godt utbygget. Likevel bærer det preg av gamle kommunegrenser, skriver Øyvind Oppegård på vegne av Tønsberg Senterparti.

Når Re og Tønsberg slår seg sammen vil dette skape en ny situasjon. Samtidig skal trafikkveksten i Tønsberg-regionen tas med nettopp kollektiv.

NYE TØNSBERG MÅ BINDES SAMMEN MED BUSS: Øyvind Oppegård, Tønsberg Senterparti. Foto: Privat.

Da må vi ha flere busser til deg.

I de befolkningstette delene av dagens Tønsberg har man buss hver halvtime eller hvert kvarter langs hovedaksene inn og ut av bysentrum. Dette dekker nok en del av dagens behov, men ikke hvis man skal ta på alvor framtidens trafikkvekst.

Veksten skal dekkes inn ved bruk av kollektivtrafikk. I Bypakke Tønsberg er det et vedtatt mål at flere skal over på kollektiv, sykke og gange.

Veksten i trafikken inn og ut av Nye Tønsberg har også betydning for distriktene rundt byen.

I dag er busstilbudet begrenset mellom Re og Tønsberg. Det kan være greit å minne om at dagens Re har 10.000 innbyggere og et areal som er større enn Tønsberg.

Når vi knyttes tettere sammen i ett felles bolig- og arbeidsmarked, så vil god kommunikasjon være avgjørende for hvor folk og bedrifter ønsker å etablere seg.

Det betyr kort og godt flere busser og avganger i hele distriktet.

Et bedre busstilbud med økte avganger vil koste penger. I planlagte Bypakke Tønsberg ligger det ikke inne midler til drift av kollektivtrafikk lokalt. Staten på sin side har belønningsordninger til de ni største byområdene i landet som vil satse på kollektiv.

Ingen Vestfoldbyer er med på dette.

I Vestfold har derfor Tønsberg, Sandefjord og Larvik samarbeidet om å etablere Vestfold-byen som et felles byområde for tildeling av statlige midler. Resultatet har uteblitt til nå.

I dag er det fylket som har det primære ansvaret for busstilbudet. Rutetilbudet settes ut på anbud og fornyes med noen års mellomrom. Det krever et samarbeid med kommunene.

Senterpartiet vil at kommunen tar en større og mer aktiv rolle. Helst i forkant av neste anbudsrunde. Kommunen må ta initiativ til et felles forum med fylket, hvor vi kan ha dialog om behovene for buss i hele Nye Tønsberg og regionen forøvrig.

Kommunen kan bidra med en spørreundersøkelse blant våre innbyggere for å avdekke hvor behovene er størst.

Vi må også se på mulighetene for at kommune og fylke kan samarbeide om prosjekter. Det vil øke sjansene for at staten bidrar.

Senterpartiet i Tønsberg mener at vi være mer aktive lokalt og presse på for en bedring av busstilbudet.

Vi kommer ingen vei med at ulike partier diskuterer hvem som har skylda for hva som er gjort eller ikke. Nå må vi se framover.

Vi vil ha en buss nær deg.

Øyvind Oppegård, Tønsberg Senterparti

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.