Leserinnlegg: Nye Tønsberg – EN ny kommune!

VI ER ALLE TØNSBERGENSERE: Øyvind Jonassen, kommunestyremedlem i Re og andrekandidat for Tønsberg og Re Høyre, og Lise Lorentsen Mandal, bystyremedlem i Tønsberg og ordførerkandidat i nye Tønsberg. Foto: Privat.

Fra 1. januar 2020 oppstår Re og Tønsberg som EN kommune – nye Tønsberg. For Tønsberg og Re Høyre er det viktig at det blir nettopp det, EN ny kommune, skriver Lise L. Mandal (H) og Øyvind Jonassen (H) i dette leserinnlegget.

Les mer om kommunesammenslåing.

Det betyr at de utfordringene vi står ovenfor i fremtiden skal vi løse som EN kommune. Både Tønsberg og Re kommer inn med sine utfordringer, men det er i den nye kommunen disse skal løses.

I praksis betyr det at vi raskest mulig må slutte å tenke geografiske skillelinjer, og vi må slutte å bruke et språk som tydelig «gjerder» inn de gamle grensene.

Revetal vil fortsatt være et kraftsenter i gamle Re, drevet frem av dyktige private aktører. Bysenteret vil være Tønsberg for hele kommunens innbyggere, og dit man vil søke for mange typer opplevelser.

Dette vil skje hånd i hånd med at man benytter sitt lokale tilbud for sine primære behov i hverdagen. Det vil bli som før enten man bor på Sem, Barkåker, Tolvsrød, Revetal eller andre tettsteder i kommunen.

Utkantene i den nye kommunen vil ha samme avstand til sitt naturlige «sentrum» som før, og handelsmønstrene vil følge de mønstrene som allerede er etablert.

Hovedmålet for den nye kommunen må være å skape gode tjenester for alle innbyggerne i den nye kommunen.

Vi må evne å bygge opp sterke fagmiljøer som sikrer både kvaliteten i tjenestene og rettsikkerheten til ALLE innbyggerne i den nye kommunen.

Vi må bygge EN kommune som spiller på lag med både med næringslivet og frivilligheten, der det skapes en «heia kultur» som driver frem attraktive tilbud som skaper merverdi for både kommunen og regionen.

Kvaliteten i tjenestene kan ikke måles i hvor mange penger man bruker på en gitt tjeneste. Hvor attraktiv vår kommune fremstår i fremtiden når det gjelder å leve i, arbeide i samt bo og besøke blir syretesten på om prosjektet blir vellykket.

Vi i Tønsberg og Re Høyre føler oss sikre på at vi har det rette utgangspunktet, og gleder oss til å skape den nye kommunen sammen de som ER kjernen i kommunen – innbyggerne.

Lise Lorentsen Mandal – Bystyremedlem i Tønsberg og ordførerkandidat Tønsberg og Re Høyre
Øyvind Jonassen – Kommunestyremedlem i Re og 2’dre kandidat Tønsberg og Re Høyre

Les mer om kommunesammenslåing.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.