Leserinnlegg: Det beste for Re – stem SV!

TOPP SEKS PÅ SV-LISTA: Andrew Knight (lengst til venstre) og Heming Olaussen (nest lengst til høyre) fra Re. Foto: Privat.

Mange vil huske at SV var det eneste partiet som konsekvent motsatte seg at Re skulle bli tvangssammenslått med en annen kommune, skriver Heming Olaussen (SV) og Andrew Knight (SV).

Les mer om kommunesammenslåing.

Etter at folket sa sitt i folkeavstemminga i 2015 syntes vi det var opplagt at folkeflertallet skulle respekteres. Sånn gikk det som kjent ikke.

SP, AP, Høyre, KrF, Venstre og FrP sa ja på tross av folkets stemme.

Nå blir vi en del av Tønsberg fra 1.1.20, og du skal seinest 9. september velge hvordan det nye kommunestyret på 49 medlemmer skal settes sammen.

Vi håper at du vurderer å stemme SV! Fordi:

 • Vi er et parti som vil kjempe for Re sine interesser i nye Tønsberg.
 • Vi har stemt mot at prisene på SFO og kulturskolen skulle økes for å tilpasse oss høyere priser i Tønsberg. Vi mener SFO bør bli gratis, og vil jobbe for det.
 • Vi er et parti som sier nei til vanviddet med ny firefelts bro over til Nøtterøy, til en pris på minst 6 milliarder kroner, og med bompenger opp mot 50 kr. pr. passering.
 • Vi vil i stedet satse på kollektivtrafikk, sykkel og gange, og parallellbro til den eksisterende brua, med fortrinn for buss og kollektivtrafikk.
 • Vi tar klimakrisa på alvor, og vil jobbe for at Tønsberg blir en foregangskommune på lokale klimatiltak. Hus bør bygges uten netto utslipp. Store tak bør være «grønne».
 • Vi vil ha et sterkt jordvern. Kun utbygging av jordet sør på Revetal til boliger o.a.
 • Vi vil at nye Tønsberg skal ta det beste fra Re – herunder å holde barnetrygda utafor sosialhjelpsberegningene. Et forslag som har enstemmig støtte i Re kommunestyre, og som vil være det beste tiltaket for å bekjempe barnefattigdom i kommunen.
 • Re sin barnehagepraksis, med utvida åpningstider, mat i barnehagen og åpent i flere uker om sommeren. Vi vil også styrke bemanninga, og ha opptak hele året.
 • Vi vil at lekser i småskolen skal gjøres på SFO, med leksehjelp fra kompetente voksne.
 • Vi vil ha mat i skolen, slik SV har kjempa for siden 1997! Brød og frukt, eller grøt.
 • Skattepenger til velferd skal gå til barn og eldre – ikke i lommene på finansakrobater eller utenlandske kjempekonsern som plasserer dem i skatteparadiser.
 • Kommunen må lage en dyrevelferdsplan. Dyrevelferden må styrkes.
 • Kommunen må slå ned på alle former for rasisme og diskriminering.

SV har to kandidater fra Re blant de seks med stemmetillegg fra partiet: Heming Olaussen fra Ramnes og Andrew Knight fra Våle.

Vi ber om din tillit – og vi vil vise osstilliten verdig dersom vi blir valgt. Godt valg!

Heming Olaussen, 3. kandidat på Tønsberg SVs liste
Andrew Knight 5. kandidat på Tønsberg SVs liste

Les mer om kommunesammenslåing.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.