Leserinnlegg: Klimaendringene er allerede i gang

VIL RUSTE OPP ET GRØNNERE TØNSBERG: Kjell Anders Lier, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg. Foto: Privat.

Vi må innse at klimaendringene allerede er i gang og klare å ha to tanker i hodet samtidig. For tiltakene som kan forebygge konsekvensene av et endret klima kan ikke skyves frem i tid, skriver Ulf Lund Halvorsen (MDG) og Kjell Anders Lier (MDG) i dette leserinnlegget:

Les også: – Vi er skikkelig stolte over generasjonen vår!

Det er ikke lenge mellom hver gang det varsles om ekstremvær. Og vi leser stadig oftere om enorme skader på bygg og infrastruktur som følge av flom og skred. Familier som mister hjemmene sine.

VIL RUSTE OPP ET GRØNNERE TØNSBERG: Ulf Lund Halvorsen, tredjekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Klimaendringene gir store utfordringer for enkeltmennesker, næringsliv og samfunnet som helhet.

Beregninger utført av Norsk klimaservicesenter viser at Vestfold i fremtiden vil oppleve hyppigere og mer intense episoder med kraftig nedbør, som øker faren for flom og skred.

Hvor store endringer vi vil se avhenger av hvor raskt vi lykkes med å redusere klimagassutslippene.

Men vi må innse at klimaendringene allerede er i gang og klare å ha to tanker i hodet samtidig. For tiltakene som kan forebygge konsekvensene av et endret klima kan ikke skyves frem i tid.

Det er nå vi må sikre at hensyn til klimaendringer kommer inn i all planlegging, stille krav til håndtering av overvann i eksisterende bebyggelse, hente inn vedlikeholdsetterslep og oppgradere infrastruktur.

Den gode nyheten er at grønne tak, åpning av bekker og flere grøntarealer i tettbygde strøk både kan sikre at vannet ikke gir unødvendig skade og være med på å skape grønne, hyggelige plasser der vi bor og ferdes.

Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg vil jobbe for at det utarbeides en forpliktende plan for å gjøre hele kommunen robust mot naturfare knyttet til klimaendringer.

Og legge press på at tiltakene i Tønsbergs overvannsstrategi blir gjennomført.

Hvis du er enig med oss bør du stemme Miljøpartiet De Grønne ved høstens valg.

For mennesker og miljø.

Kjell Anders Lier, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg
Ulf Lund Halvorsen, tredjekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Tønsberg

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.