Leserinnlegg: Miljømedaljens bakside

Heming Olaussen (SV) er lite imponert over «miljøpartiet Høyre»: Uansett Parisavtaler, advarsler om naturens sårbarhet, uansett om vi forvalter verdens største stamme av villtorsk. Alle mann til pumpene – opp med mest mulig olje!

TAR MILJØKAMPEN: Heming Olaussen (SV). Foto: Stian Ormestad.

Høyre pusser valgkamp-profilen og lanserer seg sjøl som et miljøparti. De fokuserer på plast og motstand mot vindturbiner på land.

Vel og bra, og velkommen i klubben. Problemet ligger i det Høyre aldri vil snakke om: Oljeutvinning. Roten til problemet. Den mest forurensende industrien som finnes.

Den vil Høyre ha mer av – helst mest mulig, i likhet med regjeringspartner FrP (som ikke en gang later som de er et miljøparti).

Nå har den Høyre-leda regjeringa, med miljøpartiet Venstre (og KrF) om bord, gitt prøveboringstillatelse til et tysk selskap (Wintershall DEA) midt i korallrevet nær Trænarevet – i Nordland utenfor Lofoten.

Det er å spille hasard med miljøet. Det er provoserende i forhold til den s.k. «fredningen» av Lofoten-Vesterålen. Det har gjort at selv Bellona, med sin industrivennlighet, har erklært krig mot vedtaket.

Hva står på spill? Gjennom 7.000 år har mange hundre små korallrevvokst seg 150 meter lange. Miljøbevegelsen og Norges kystfiskarlag kaller Trænarevet «torskens fødestue».

Havforskningsinstituttet har advart mot leiteaktivitet i dette området. De forklarer at området ligger oppstrøms for Lofoten og Senja, slik at et oljeutslipp her vil gå rett inn i disse områdene.

Det vil få samme konsekvenser som om det var oljeutslipp direkte inne i området. Det vil få dramatiske konsekvenser spesielt for bestandene av viktige sjøfuglkolonier, og for egg og larver av torsk og sild. Korallene er dessuten utsatte miljøverdier.

Plutselig har imidlertid Miljødirektoratet gjort helomvending og gitt tillatelse til prøveboring. Direktoratet skal tydeligvis ikke lenger gi faglig anbefalinger om boring eller ikke, men kun om den boring som alt er vedtatt er «forsvarlig».

Noen bør ettergå hva som har skjedd med dette vingeklippa direktoratet. De fungerer etter hvert som faglige alibi for regjeringas hasardiøse spill med miljø og klima, og kan snart ikke tas seriøst.

SV har stått i spissen for kampen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, en kamp som har hatt brei oppslutning i folket, og etter hvert også i Stortinget.

Vår miljøpolitiske talsperson på Stortinget, Lars Haltbrekken, har gjort det klart at SV vil ruste til kamp på nytt, mot ei regjering som går bakveien inn i matfatet for å finne mest mulig olje.

Uansett Parisavtaler, advarsler om naturens sårbarhet, uansett om vi forvalter verdens største stamme av villtorsk. Alle mann til pumpene – opp med mest mulig olje!

I mens kan jo Høyre fortsette å plukke oljeproduktet plast opp fra badestrendene.

Heming Olaussen, SVs 3. kandidat ved valget i Tønsberg.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.