Leserinnlegg: Blir det boliger for førstegangsetablerere i Re?

LESERINNLEGG: Valgkampsaken foran forrige lokalvalg for fire år siden er på ingen måte glemt, forteller Trond Ekstrøm (FrP) i dette leserinnlegget:

Den voldsomme prisøkningen på boliger, og hardere krav til egenkapital har gjort det vanskelig for ungdom å komme inn på boligmarkedet.

Foran valget i 2015 så gikk Re FrP til valg på å hjelpe de ved å etablere «leie til eie» i kommunen.

ÆKKE SÅ ENKELT… Det tar sin tid, men Trond Ekstrøm har håp om at nye Tønsberg kan få til boligprosjektet han brenner for i Re. Foto: Stian Ormestad.

Men vi fikk erfaring med at man i politikken fra tid til annen må være tålmodig.

Etter mye frem og tilbake så gikk et enstemmig utvalg for helse, oppvekst og velferd inn for at administrasjonen skulle jobbe videre med saken, og det ble fra dette punkt et felles prosjekt for hele kommunestyret. Det ble videre tatt inn i den politiske plattformen for sammenslåingen av Re og Tønsberg.

Men så ble det kjent at husbanken hadde endret sine kriterier for startlån som er en viktig del av modellen. Førstegangsetablerere er ikke lengre en del av målgruppen for startlån.

Det betydde at «leie-eie» ikke lengre var aktuelt, men kommunestyret ga seg ikke, og ba om andre løsninger.

Administrasjonen tok kontakt med Tønsberg som har sine planer klare, som det står om i Tønsbergs blad den 24.6.19. I 2019 ble det foretatt en spørreundersøkelse fra kommunen hvor det viste seg at 85 førstegangsetablerere kunne tenke seg å være med på ordningen.

Administrasjonen informerte den 5.6.19 i utvalget for helse, oppvekst og velferd at de jobber videre med saken, og at foreløpig plan er å bygge 10 boliger, med mulighet for flere på tomten nord for ungdomsskolen.

Med den erfaringen Tønsberg nå har fått med sitt prosjekt i Anders Madsens gt. 1 så bør dette prosjektet være gjennomførbart.

Viser det seg at etterspørselen etter boligene er større enn tilbudet vil Fremskrittspartiet stå på for at flere boliger blir bygd.

På vegne av kommunestyregruppa til Fremskrittspartiet i Re kommune, Trond Ekstrøm.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.

,