Leserinnlegg: Vi må brette opp ermene og ta miljøansvar lokalt

Regjeringen er ute av stand til å føre en ansvarlig klimapolitikk. Det betyr at vi må brette opp ermene og ta ansvar lokalt, skriver Ulf Lund Halvorsen (MDG):

TAR MILJØANSVAR: Ulf Lund Halvorsen (MDG). Foto: Stian Ormestad.

Norge og Tønsberg-regionen er en del av klimakrisen.

I følge Statistisk Sentralbyrå økte Norges utslipp med 0,4 prosent i 2018.

Utslippene i transportsektoren økte med nesten 3 prosent. Klimagassutslippene er på 52,9 millioner tonn i 2018, mens de var på 54.0 da regjeringen overtok i 2013.

Det betyr at regjeringen har kuttet 2 % på 5 år. Hvis de fortsetter som i dag vil de bruke 250 år på å nå nullutslipp.

I Oslo, hvor MDG sitter i førersete, har utslippene falt med 16 prosent på 2 år. Nå Nye Tønsberg gjøre sitt for å snu trenden.

MDG vil ha en massiv satsning på kollektivtransport, sykkelveier og bedre tilrettelegging for gående. Klimasatsningen må være gjennomgripende på alle områder og veie tyngre enn i dag i både Re og Tønsberg sine beslutninger.

Nye Tønsberg må bli klimapositiv kommune. Det betyr at vi skal bidra til at Norge når sine mål om å redusere utslippene med 45 prosent innen 2030.

Vi er klare til å gjøre den jobben regjeringen ikke makter, med dagens tempo vil de bruke over 100 år på å innfri løftet og cirka 250 år på å gjøre Norge til et nullutslipssamfunn.

Stem på De Grønne ved høstens valg for mennesker og miljø.

Ulf lund Halvorsen, 3. kandidat for MDG i Tønsberg.

Les flere leserinnlegg i ReAvisa-arkivet.