Skulle vært solgt – nå tar snart naturen over

VEGETASJONEN SPIRER SEG INNPÅ; Snart er ikke det gamle sjukehjemmet synlig for bare busk og kratt? Foto: Stian Ormestad.

Det gamle sjukehjemmet skulle selges som en del av finansieringen av det nye helsehuset. Snart fem år etter er det et sørgelig syn – fortsatt i kommunalt eie.

SPOR ETTER EI TRAPP: Her har det vært en snarvei opp fra parkeringsplassen til hovedinngangen.

BOM STOPP: Bak de små trærne er det ei dør.

DÅRLIG UTSIKTER: Trær vokser seg store.

PÅ FRAMMARSJ: En tidligere velstelt busk sniker seg nå bortover bakken.

INGEN LEK: Også sandkasser gror igjen etter hvert når de ligger brakk.

FRODIG: Skauen velter seg over terrassen mot sør.

FRITT FRAM: Klatrebusker tar snart over enda et inngangsparti.

TRANGT: Rundkjøringa foran hovedinngangen har ikke lenger plass til en bil – uten riper i lakken.

HELDEKT: Bak her er det en vindusrekke, helt gjengrodd.

NYKLIPT: All plen rundt på tomta er nyklipt når ReAvisa er oppom.

Til ReAvisa forteller rådmann i Re Trond Wifstad at det jobbes med en sak om salg av kommunale eiendommer over ett, der gamle Re sykehjem vil inngå.

Det har vist seg å være vrient å bli kvitt: – Forrige utlysing ga ingen interesserte.

Liggi mer eller mindre brakk i snart fem år

STOR FORVANDLING: Slik så Re sykehjem ut ved nedleggelse for straks fem år siden. Arkivfoto: Stian Ormestad.

Rådmannen forteller at det enkelte ganger har vært nyttig å ha ledige lokaler:

– Vestjordet er tatt i bruk til Ressurssenter for barn og unge, Våletun som leiligheter til flyktninger – men ikke så mye som forventa, med tanke på flere flyktninger for en tid tilbake.

– Selve sykehjemmet stått tomt med unntak av i to perioder: Innlosjering av arbeidere for Esso på Slagentangen og barnehage da Skjeggestadåsen måtte stenge på grunn av vannskade

– Men meningen har vært at bygningsmassen skal selges, understreker rådmann. Ikke stå og forfalle.

Det nye Re helsehus ble tatt i bruk for snart fem år siden, i desember 2014.

KJEKT Å HA? Det har vært noe sporadisk bruk, pluss noen faste brukere av bygningsmassen, som etter planen skulle vært solgt for lengst. Alle foto: Stian Ormestad.

Les også: Høytidelig overrekkelse av Re helsehus.

Les også: Little Italy i Våle.

Les også: Sjukehjemmet er et trist syn: Anslår skader for 100.000.

,