Her får Knut Høydal velfortjent heder og ære

HEDRET: Knut Måge Høydal (74) fra Berg i Ramnes fikk overrakt diplom og jakkemerke for sitt samfunnsengasjement og spesielt for sitt ungdomsarbeid på Kulturhuset Elverhøy. Foto: Håkon Westby.

På Re Rotarys sommeravslutning siste onsdag i juni ble Knut Høydal hedret for sin innsats for ungdommen generelt, og for å redde ungdomslokalet Elverhøy spesielt.

Det var avtroppende president i Re Rotary, Vigbjørn Bue, som sto for overrekkelsen på sommeravslutningen som var lagt til idylliske Bakke mølle.

– I 2014 lå ungdomslaget i Ramnes med ”brukket rygg”. Da tok Knut initiativet til å danne et interimstyre som sletta gjelda og fikk Elverhøy i gang igjen.

FULL FART PÅ ELVERHØY IGJEN: Med Knut Høydal i spissen har Elverhøy reist seg fra asken. Her fra en av mange overrekkelser av gaver til Kulturhuset Elverhøy. Foto: Stian Ormestad.

– Mange har støtta Elverhøy, og dere har bare brukt de pengene dere til enhver tid har, sier Vigbjørn.

Gjør noe for andre

– Nå er Kulturhuset Elverhøy pussa opp. Det siste er nytt kjøkken. Og huset fylles med aktivitet:

– Nyttårskonserter, barneteater, Våra-koret, ungdomsklubben Young Zone, musikktilbud for ungdomsskoleelever, med mer.

– Denne prisen går nettopp til folk som viser samfunnsansvar og gjør noe for andre, sier Vigbjørn Bue og overrekker en vel fortjent diplom og jakkenål til Knut Måge Høydal (74).

Lagarbeid!

Knut takker, og sier at det har vært en glede å få i gang Elverhøy igjen.

– Men det har vært lagarbeid!

– Det er ni sjefer der som gjør det de er flinke til: Trygve Bøhle, økonomi med hjelp av Anne M. Borge som er autorisert regnskapsfører, Ingegerd Brattestå, booking, Arnfinn Dahl, inngangen, Frank Wedde, musikk, Rikka Riverud, barneteater, Lars Jensen, Young Zone med 30 – 40 ungdommer hver gang!

DYSTER FORSIDE: Denne forsida på ReAvisa for drøyt fem år siden fikk bygdefolket til å våkne. Og i bresjen for redningsaksjonen står Knut Høydal og hans brennende ungdomsengasjement. Foto: Stian Ormestad.

– Og sanitetdamene ordner bespisning. Så vi er flere som drar lasset sammen, understreker Knut.

Kroken på døra?

For fem år siden skreiv ReAvisa om «kroken på døra for Ramnes ungdomslag» – og Elverhøy som forsamlingslokale.

Da var det så å si ingen aktivitet på huset, og ikke penger til å skifte ei lyspære engang. 

ReAvisa-forsida i mars 2014 fikk bygdefolket til å brette opp ermene og legge en plan – som er blitt realisert til det fulle, og enda litt til.

Allerede året etter, i mars 2015, kunne ReAvisa komme med en helt annen forside: Full fart på Elverhøy igjen!

Og historien videre kjenner vi: Det godt over hundre år gamle ungdomslokalet syder av aktivitet, hele uka lang – igjen!

Re rotary fyller femten år

Rotary driver internasjonalt humanitært arbeid, i tillegg til mengder av mindre lokale prosjekter til støtte for lokalsamfunnet.

Re rotary ble chartret i 2004 og har ifølge egne nettsider 36 medlemmer.

Medlemmene representerer mange forskjellige yrkesgrupper, og klubben jobber for å aktivisere medlemmene i både lokale og internasjonale prosjekter.

DIPLOM: Knut Høydals diplom for sitt samfunnsengasjement. Foto; Håkon Westby

Les også: Kulturhuset Elverhøy fikk Re kommunes kulturpris.

Les mer om Knut M. Høydal i ReAvisa-arkivet.

Les mer om Kulturhuset Elverhøy i ReAvisa-arkivet.

, , ,