Nå skal visjonen vedtas: Nye Tønsberg – der barn ler

ARBEIDSGRUPPA: Rådmann i Re Trond Wifstad leda arbeidsgruppa. Foto: Belinda K. Orten.

Prosjektgruppa har landa en visjon, etter en lang prosess med mange involvert. Nå er det opp til de folkevalgte i Fellesnemnda å mene noe om den. Hva mener du?

Dette kunne du først lese i ReAvisa på papir – last ned gratis!

Les også: Sjekk hvem som snekrer visjonen til nye Tønsberg

Gjennom flere visjonskonferanser har innbyggere og ansatte i den nye kommunen fått gi sine innspill i en idemyldring av de helt store. Og nå er resultatet klart, forteller prosjektleder Belinda K. Orten:

VISJONSKONFERANSER: Av alle konferansene, var den for ungdom den aller største. Foto: Belinda K. Orten.

Visjonsuttalelsen: Sammen skaper vi en nytenkende, trygg og bærekraftig kommune.

Visjon: Nye Tønsberg kommune – der barn ler.

Hilser nytenking og innovasjon velkommen

Videre heter det i en pressemelding fra prosjektgruppa:

“Nye Tønsberg kommune skal være en kommune hvor verdien samarbeid – det å skape sammen står sterkt i oss. Nye Tønsberg kommune skal være en kommune som hilser nytenking og innovasjon velkommen.

Nye Tønsberg kommune skal være en kommune som oppleves trygg for ALLE å leve, bo, arbeide og besøke. Nye Tønsberg kommune skal være en kommune i kontinuerlig bærekraftig utvikling”.

– Visjonen skal uttrykke de positive ringvirkningene vi kan skape sammen i et miljø hvor vi har samarbeid, trygghet, nytenkning og bærekraftig utvikling i tre dimensjoner, forklarer Belinda.

MANGE INNSPILL: Noen stikkord gikk igjen oftere enn andre. Blant andre samarbeid. Foto: Belinda K. Orten.

Skape en framtid der barn ler

– Visjonen skaper rom for refleksjoner og undring. Hvilken innsikt og bevissthet er nødvendig å ha for å skape et miljø der barn ler? Hva skal til for å få barn til å le og vise glede? Hva må kommunen, ansatte, innbyggerne, bedrifter, idretten, institusjonene, tjenestetilbudene bidra til og bidra med?

– Hvordan kan vi bevare latteren, barnsligheten og positiviteten der hvor det er nødvendig med struktur og system? Hvordan kan vi sammen skape en kultur som fokuserer på at barns framtid skal fylles med trygghet, glede og fremtidshåp i et bærekraftig nærmiljø?

– Gjennom undring og refleksjon sammen – kan vi skape vår nye framtid der barn ler.

«Samarbeid» ble nevnt flest ganger

Dagens rådmann i Re Trond Wifstad har leda arbeidsgruppa. Han er veldig fornøyd med konklusjonen:

– Den verdien som ble nevnt flest ganger underveis i prosessen var uten tvil samarbeid. Jeg syns det er et veldig flott signal. Vi må utvikle den nye kommunen sammen, slik vi nå har gjort med visjonen.

Dette kunne du først lese i ReAvisa på papir – last ned gratis!

Les også: Sjekk hvem som snekrer visjonen til nye Tønsberg

Se alle bildene fra visjonskonferansene for nye Tønsberg.

Les mer om kommunesammenslåing i ReAvisa-arkivet.