– Farvel til kystkommunen Re!

FLOTTE VÅLE BÅTHAVN: I framtida ligger Våle båthavn i Holmestrand kommune, eid av Tønsberg kommune – med fortrinnsrett for innbyggere i gamle Re kommune. Foto: www.vaalebaathavn.com.

Fra og med årsskiftet går Mulvika krets over fra Re til Holmestrand kommune. Historielagene skal markere dette i sommer.

Bakgrunn: Mulvika krets vil til nye Holmestrand.

Les også: Reinger nekter å bli en del av Holmestrand.

Mulvika krets med Mulvika, Snekkestad, Helland og Langøya har vært en del av gamle Våle og deretter nye Re kommune til alle tider, helt siden opprettelsen av formannskapsdistriktet 1. januar 1838, og deretter kommunesammenslåingen med Ramnes i 2002.

Men med den nye sammenslåingen med Tønsberg mot sør, følger også omrokkeringer på kommunegrensa mot nord. Gamle Re mister den lille kyststripa vi hadde.

Lang industrihistorie på Langøya

Mulvika krets har et fastlandsareal på 4,15 kvadratkilometer og har rundt 140 innbyggere. Langøya er en del av kretsen.

Den første kalksteinen ble tatt ut fra Langøya allerede på 1650-tallet, og flere kalkovner var i drift. Langøya kalkverk ble solgt til den danske kronen i 1737.

For å gjøre en lang historie kort: NOAH har eid Langøya siden 1993, og er i dag brukt til avfallsdeponi. Miljødirektoratet har tillatt årlig mottak av maksimalt 500.000 tonn uorganisk farlig avfall og 500.000 tonn forurensede masser.

Deponiet vil etter planen være fullt før 2025.

Våle båthavn vil bestå

Mulvika, med Våle båthavn, badeplassen Sandsletta og kystledhytta på Sand, har vært Våle og etter hvert Res lille kyststripe.

Båthavna er opparbeida på Snekkestad i kommunal regi, og vil enn så lenge fortsatt være i kommunalt eie. Det samme gjelder badeplassen og kystledhytta.

Da vil i så fall Tønsberg kommune eie en båthavn i Holmestrand kommune. Det blir opp til nye Tønsberg hva som skjer videre.

Våle båtforening ble stifta 26. februar 1962, og båtforeningens formål er å utvikle og vedlikeholde et godt båtmiljø i havna, med tilhørende område og opplagsplass.

«Innbyggere, som er registrert i folkeregisteret i Re kommune, skal ha fortrinnsrett ved tildeling av båtplasser i Våle båthavn», heter det i reglement for Våle båthavn.

Det var Frithjof Tenvig på gården Store Snekkestad som ga området som nå huser småbåthavna i gave til daværende Våle kommune. Det ble også spesiallaget en enkrone-mynt som skulle symbolisere salget.

Våle historielag sier farvel til Mulvika

Begge historielagene i Re skal i sommer markere overgangen. Først ut er Våle historielag:

Onsdag 22. mai inviterer Våle historielag til rusletur i Mulvika: – Vi møter opp på Våle båthavn klokka 18.00 og kjører fellestransport til/fra Mulvika. Etter turen byr vi på pølser og drikke.

– Ta med stol og kaffe, med eventuelt en liten kakebit, anbefaler historielaget via ReAvisa.

Hvis været blir dårlig, benyttes båthuset i Våle båthavn.

Ramnes historielag inviterer til busstur til Langøya

Mandag 17. juni setter Ramnes historielag opp buss fra Bygdetunet Brår til Langøya, der det blir omvisning og foredrag om øyas historie, om næringsvirksomheten som er der i dag, samt planene for øya videre.

– Avreise fra Brår er klokka 09.30, informerer Odd Roar Sulutvedt på vegne av historielaget.

På grunn av bussturen blir det påmelding, med frist er 8. juni. Det gjøres til Kåre Holtung tlf 976 81 387 eller Jan Vidar Bjune tlf 481 33 547.

Les også: Gjelsten gir million-gave til et nytt ungdomshus i Re.

Les mer om møteplasser i Re.

, ,