Stortinget vil gjøre slutt på dødsbo i landbruket

DØDSBO: Sånn kan det gå med eiendommer som blir stående og forfalle som dødsbo. Foto: Pressemelding.

Norges skogeierforbund og Norges bondelag er svært glade for at Justiskomiteen ønsker å få slutt på at landbrukseiendommer kan bli liggende som dødsbo over år, skriver organisasjonene i en pressemelding.

Sauer i sentrum: – Både koselig og praktisk!

Justiskomiteen avga innstilling til ny arvelov 30. april i år, og der gir alle partiene klart uttrykk for at dødsbo i landbruket er et problem.

PUSHER PÅ: Per Skorge, Norges skogeierforbund. Foto: Pressemelding.

Og at dette må regjeringen gjøre noe med.

Endelig en slutt på problemet?

– Det er utmerket at regjeringspartienes talsperson er helt tydelig i sine uttalelser om at dagens rettstilstand skal endres, og at lovendringen kommer så raskt Justisdepartementet er ferdig med lovarbeidet, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges skogeierforbund.

– Vi forventer at Justisdepartementet fremmer et lovforslag i tråd med Justiskomiteens innstilling i løpet av inneværende stortingsperiode.

– En tidsfrist for gjennomføring av dødsboskifte vil bidra til økt bosetting og til at landbrukseiendommene holdes i hevd. Derfor er det viktig at justiskomiteen nå vil ha slutt på problemet med dødsbo i landbruket, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag i pressemeldingen.

PUSHER PÅ: Sigrid Hjørnegård, Norges bondelag. Foto: Pressemelding.

Se til Sverige og Danmark

Problemet med dødsbo i landbruket er også omtalt i Granavolden-plattformen.

Helt konkret sier regjeringserklæringen at regjeringen vil utrede muligheten for å innføre retningslinjer for hvor lenge dødsbo kan eie en landbrukseiendom.

Både Sverige og Danmark har tidsfrister for skifte av landbrukseiendommer. Sverige har en tidsfrist på fire år som gjelder spesielt for landbrukseiendommer. Danmark har en frist på ett år, som gjelder for alle eiendommer.

Les mer om landbruk i ReAvisa-arkivet.

,