– Her har dere et anlegg som er helt rått!

ENORME DIMENSJONER: Pukkverket på Freste har eksistert i godt over førti år, og nå er det rusta for nye førti år. Foto: Stian Ormestad.

I dag ble Freste pukkverk nyåpnet, med moderne teknologi som dobler kapasiteten.

Les også om da Kronprinsen besøkte Freste pukkverk.

Pukkverket på Freste starta opp tilbake i 1976. Til tross for flere runder med modernisering av drifta, har det aldri skjedd en større oppgradering enn nå:

INNKJØRING: Anlegget er blitt testa i to måneder, og det funker fint. Og alt har foregått uten skader og helt innenfor budsjett, taler Geir Bartholsen, fungerende leder av Pukk og grus i Veidekke Industri. Foto: Stian Ormestad.

En total utskifting av alt utstyr for å sikre en bedre, mer effektiv og sikrere utvinning av masser – av bedre kvalitet.

Styrer alt fra et nettbrett

Tirsdag 30. april var det nyåpning av det gamle pukkverket som i godt over førti år har levert masser til asfaltproduksjon, betongproduksjon og entreprenørmarkedet.

Ofte blir gammelt utstyr digitalisert, men på Freste er alt nytt fra A til Å for å heldigitalisere drifta fra bånn av.

I praksis vil det si at alt styres fra et nettbrett, der man før hadde kontrollrom med bevegelige deler, knapper og knotter.

– Dette blir bedre på alle måter. Først og fremst er det mer sikkert og mye mer oversiktlig for våre ansatte, men det er også mye enklere for kundene våre.

– Totalt sett sørger oppgraderingen for en dobling av kapasiteten, forteller Geir Bartholsen, fungerende leder av Pukk og grus i Veidekke Industri.

Demper støv- og støy fra anlegget

DIGERT ANLEGG: Både mer effektivt og bedre kvalitet, lover Veidekke etter oppgraderingen. Foto: Stian Ormestad.

SNORKLIPP: Catharina Bjerke, administrerende direktør i Veidekke industri, klipper snora for nyåpningen av Freste pukkverk. Foto: Stian Ormestad.

Veidekke-lederen på nasjonalt nivå skryter av lokalavdelingen på kommunegrensa mellom Re og Tønsberg:

EFFEKTIVISERING: Målet med effektiviseringa er høyere produksjon – ikke færre ansatte. Moderniseringen er heller med på å sikre arbeidsplasser for framtida. Foto: Stian Ormestad.

– Her har dere et anlegg som er helt rått! Helt fantastisk!, sa han i en tale fra en avsats på en av de nye steinknuserne, før et sperreband ble saksa i to av Catharina Bjerke, administrerende direktør i Veidekke industri.

Flere lokale entreprenører hadde møtt opp, deriblant Svenn Arne Foss fra fjellsprengerne i Kjell Foss AS.

– Veidekke er en viktig samarbeidspartner for oss, på prosjekt over hele landet. Det er moro å se hvor flott dette anlegget deres her hjemme er blitt.

I tillegg til nytt utstyr, er også nye og større lagerbygg på plass som krever mindre flytting av masser enn tidligere. Det er også lagt inn moderne løsninger for å dempe støv- og støy fra anlegget.

Veidekke tok over drifta på Freste for fem år siden, etter en fusjonering med Haraldstad AS. De driver også pukkverket på Himberg.

Les også: – Alle trenger stein, pukk og grus. Det er spennende å lære mer om noe som er så viktig oss for alle.

NYE OG STØRRE LAGERHALLER: Et grep som gjør at det kreves mindre flytting på masser under produksjon. Foto: Stian Ormestad.

NYÅPNING: Snorklippen skjedde på et område som var avstengt for anledningen, og det var ikke behov for verneutstyr. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om næringsliv i Re.