Leserinnlegg: Vi trenger et politisk skifte for å redusere forskjellene i samfunnet vårt

Det gjelder både skifte av regjering og skifte av politisk styring i Tønsberg, skriver tre fra Arbeiderpartiet i Re og Tønsberg.

Politikk handler om veldig mange ulike saker og beslutninger kan trekke vårt samfunn i ulike retninger.

TØNSBERG ARBEIDERPARTI: Thordis Skallist Hovet, medlem kommunestyret i Re og utvalg for helse, oppvekst og velferd. Foto: Tønsberg Arbeiderparti.

Det vi opplever har skjedd de siste årene er at vi trekkes i en retning hvor forskjellene i samfunnet øker og barnefattigdommen øker.

Økte forskjeller er urettferdig. Urettferdig for den enkelte som ikke har råd eller mulighet til å delta i samfunnet.

Urettferdig fordi familiebakgrunn blir viktigere enn talent når drømmer skal realiseres. Urettferdig fordi økonomien din avgjør om du får god eller dårlig helse.

Land med store forskjeller har mer fysisk og psykisk sykdom. Økonomien vokser saktere. Tilliten mellom mennesker svekkes. Dit vil ikke vi.

SP, SV, V og AP står samlet om tiltak for å redusere barnefattigdom i Tønsberg. Opposisjonen leverte et alternativt budsjett for 2019 med tiltak for å redusere barnefattigdom og redusere forskjeller.

Det største tiltaket var å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp med halvårseffekt i 2019 med 2,6 millioner og helårseffekt fra 2020 med 5,2 millioner.

Re kommune holder allerede barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp. Dette tiltaket har posisjonen stemt ned gang på gang. Er det noen som virkelig har behov for barnetrygden er det barnefamilier som har behov for sosialhjelp.

TØNSBERG ARBEIDERPARTI: Anne Rygh Pedersen, ordførerkandidat Tønsberg Arbeiderparti. Foto: Tønsberg Arbeiderparti.

Barnetrygden er ment å være en universell ordning.

Et annet tiltak vi hadde med var matservering i de kommunale barnehagene. Vi mener at matservering i barnehagene utjevner sosiale ulikheter og er bra for barnas læring på mange måter.

Både at det kan legges mye god pedagogikk i matservering, og barn trenger næringsrik mat for å være mottagelig for læring og sosial utfoldelse.

Dette er også noe som Re kommune allerede har.

Posisjonen støttet ikke forslaget om innføring av matservering i barnehagene, men MDG kom med forslag om at dette innføres fra 01.01.2020 i Nye Tønsberg kommune, som det sammen med opposisjonen ble flertall for.

Vi hører Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehagenes bekymring for for lav bemanning i barnehagene. Bemanningsnormen gjelder ikke i hele åpningstiden, og det dekkes ikke alltid opp med vikarer ved fravær.

Vi kommer til å arbeide for økt bemanning i barnehagene fremover og i valgkampen vil dette være en stor sak.

Vi hørte også Fellesorganisasjonen (FO) Vestfold bekymring for redusering av 1 årsverk i barnevernstjenesten og la inn igjen 1 årsverk i barnevernstjenesten i vårt alternative budsjett.

Det er veldig positivt det barnevernstjenesten har gjort med å ha tilstedeværelse i barnehagene og skolene. Det ønsker AP å være med på å styrke.

Det er vanskelig å få til med økende antall saker per saksbehandler og reduserte driftsrammer. Vi ønsker å støtte barnevernstjenesten i å jobbe forebyggende.

TØNSBERG ARBEIDERPARTI: Anne Holm Moen, medlem bystyret i Tønsberg og utvalg for oppvekst og opplæring. Foto: Tønsberg Arbeiderparti.

Utvalget for oppvekst og opplæring har vedtatt at alle barn som starter på 1. trinn skal få mulighet til å begynne på SFO. Ulikhetene på skolen starter allerede på 1. trinn dersom alle ikke går på SFO som ønsker det.

Det er flott at også posisjonen har innarbeidet friplasser på SFO også i sitt budsjett. Men AP ønsker å gå enda lenger og har vedtatt på landsmøtet gratis SFO for alle på 1. trinn og et gratis skolemåltid hver dag.

Det ble også lagt inn midler til 1 årsverk PPT slik at de ikke behøver å reduserer med 1 årsverk. Det gjorde ikke posisjonen.

Det er mye det skal være plass til i et kommunebudsjett; barnehage, skole, helse, drift, vedlikehold og annet. De fleste av oss har det bra i Tønsberg kommune, men det er alltid behov for mer midler, da velferd koster.

AP mener at dersom det brukes mer midler på forebygging, kan det medføre mindre behov for midler til behandling. For det er vesentlig billigere, og mye bedre å bygge barn, enn å reparere voksne.

Den 9. september går Arbeiderpartiet til valg på sterkere fellesskap. Lokalvalg handler om de nære fellesskapene vi alle er en del av.

Husk at din stemme er avgjørende.

Anne Rygh Pedersen – ordførerkandidat Tønsberg Arbeiderparti
Thordis Skallist Hovet – medlem kommunestyret i Re og utvalg for helse, oppvekst og velferd
Anne Holm Moen – medlem bystyret i Tønsberg og utvalg for oppvekst og opplæring

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.