Leserinnlegg: Nei til vindmøller på Merkedammen

Når vi Tønsberg og Re Høyre sier nei til vindmøller i Merkedammen-området er det derfor ikke et standpunkt av typen «vi er for, bare ikke i vårt nabolag», skriver Lise Lorentzen Mandal og Øyvind Jonassen i dette leserinnlegget.

Turistforeningen: Turområder kan bli rasert

Verden er avhengig av å omstille seg til fornybar energi i årene som kommer.

NEI TIL VINDMØLLER PÅ MERKEDAMMEN: Øyvind Jonassen (H). Foto: Tønsberg Høyre.

Hovedgrunnen er å få ned utslippene av klimagasser raskest mulig.

Selv de mest «klimaskeptiske» vil se at produksjonen av olje og gass ikke varer evig, og at kraftproduksjonen som kommer fra disse kildene på lang sikt vil bli redusert og må erstattes.

Vindkraft vil bli et viktig bidrag i den energimiksen vi skal leve av og med i fremtiden. I Europa i dag produseres det ca 190 GW energi fra vindkraft.

I de senere årene har det kommet mer og mer produksjon fra havvind, og denne produksjonen utgjør i dag ca 10 % av den totale vindkraftproduksjonen i Europa.

Offshore havvind er en av næringene Norge er posisjonert for å bli en verdensledende leverandør. Både av egen havvindproduksjon, men ikke minst som leverandør av utstyr og tjenester til andre sokler.

Havvind er fortsatt relativt kostbart sett i forhold til vindmøller på land, men dette bildet er i dramatisk endring. På 10 år har kostnadene ved havvindutbygginger falt med over 70 %.

Norske selskaper er allerede tungt involvert og skaper verdier og arbeidsplasser i havvindnæringen.

Landvindmølleparker er svært omdiskutert på grunn massive naturinngrep. De har store, men også ukjente påvirkninger på artsmangfoldet i de berørte områdene.

Områdene NVE har pekt på i vår kommune er sentrale turområder for store grupper mennesker, og har et variert dyre- og fugleliv. Bestanden av skogsfugl har i de senere tiårene vært under press, og det vil utvilsomt være negativt for bestanden å etablere vindmølleparker i disse områdene.

NEI TIL VINDMØLLER PÅ MERKEDAMMEN: Lise Lorentzen Mandal (H). Foto: Tønsberg Høyre.

Tønsberg og Re Høyre vil jobbe mot en etablering av vindmøller i de berørte områdene i vår kommune. Vi mener også at tidspunktet er feil.

Store investeringer i landvindparker uansett område i landet, er med på å dreie investeringer vekk fra havvind og der igjennom forsinke den rivende utviklingen som foregår i havvind i dag.

Energiproduksjon fra havvind er en av de næringene Norge kan bli den ledende leverandøren av i fremtiden. Havvind kan overta noen av de arbeidsplassene som finnes i olje og gass i dag.

Det jobber allerede 330.000 mennesker innen vindkraft i Europa, og i 2018 omsatte bransjen for 700 milliarder kroner.

Når vi Tønsberg og Re Høyre sier nei til vindmøller i Merkedammen-området er det derfor ikke et standpunkt av typen «vi er for, bare ikke i vårt nabolag».

Det er et standpunkt basert på disse områdenes unike kvaliteter, i kombinasjon med at det er rekreasjonsområder for et svært stort antall mennesker.

Når etablering av landvindparker også kan føre til at havvindutbygginger bremses, og Norge kan miste sitt fortrinn i en bærekraftig havbasert industri er valget lett.

Lise Lorentzen Mandal – Bystyremedlem og ordførerkandidat Tønsberg og Re Høyre
Øyvind Jonassen – Kommunestyrerepresentant i Re og 2’dre kandidat Tønsberg og Re Høyre

Les flere leserinnlegg i ReAvisa.

,