– La ungdomsrådet få styreverv i nytt ungdomshus

RE VENSTRE: Kommunestyrerepresentant Bent Sørsdal (V). Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Det er mye snakk om at ungdom ikke lenger er opptatt av demokrati. Derfor må vi slippe Re-ungdommen til, mener Bent Sørsdal (V). Og får gehør for det.

Les også: Ungdommen i Re ble spurt, men frykter de ikke blir hørt.

Re Venstre mener det er et faresignal hvis ungdommen mister trua på demokratiske verdier. Noen undersøkelser peker på tendenser i den retningen.

– Det har vært diskutert flere grunner til at det kan være sånn. En av grunnene som bør ses nærmere på er at ungdom opplever å ikke ha noen innvirkning på det som skjer politisk, talte Bent Sørsdal (V) i kommunestyremøtet 11. desember.

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET: Mathilde Bu Skjeggestad (16) leder et aktivt Barne- og ungdomsråd i Re. Foto: Stian Ormestad.

Gi ungdommen tillit og ansvar

– Ungdomsrådet i Re skal ha medvirkning og innflytelse frem mot politiske vedtak. Særlig i saker som har konsekvenser for barn og unges oppvekst. Og hvem er mer egnet til å mene noe om framtidige generasjoners behov, enn ungdommen sjøl?

– Re kommune er i planleggingen av nytt ungdomshus. Her vil innspill fra ungdommen være særlig aktuelt. Hvis vi åpner for ungdom og gir dem tillit, vil de gi tilbake ved å ta ansvar.

– Ungdomsrådet er sentralt i det å holde Re ungdoms meninger synlig i det politiske arbeidet. Som en start i å gi ungdom mer reell innflytelse og stemme i det politiske arbeidet, mener vi ungdomsrådet bør få verv i plangruppa for ungdomshuset, på lik linje med offentlig ansatte.

ORDFØRER: Thorvald Hillestad (SP), ordfører i Re kommune, mener det er rett og rimelig at representanter fra ungdommen sjøl sitter i styret for et eventuelt nytt ungdomshus på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Når ungdomshuset er på plass bør ungdomsrådet få egen representant i styret, mener Re Venstre.

Positivt svar fra ordføreren

Ordfører Thorvald Hillestad (SP) svarer positivt på interpellasjonen fra Re Venstre:

– Ungdommen har i grunn vært med hele veien, og jobba fram det vi har vært gjennom seinest i dag: Ungdomskoordinator, og eventuelt bygging av et ungdomshus. Dette har vært jobba med helt ifra Ungdata-undersøkelsen i 2013, og videre med Ung i Re-prosjektet i år.

Ordføreren forteller at planleggingen er i gang, med tanke på en sak for politikerne som dreier seg om ungdomshus.

– Det er naturlig å tilby to ungdommer plass i plangruppa for ungdomshuset. Og den dagen et ungdomshus kanskje står der, så synes jeg at det er rimelig at vi får ungdommer inn i det styret. 

Bakgrunn: Viktig, vakkert og morsomt om det å være ung i Re.

Les også: Ungdommen i Re ble spurt, men frykter de ikke blir hørt.

Les mer om lokalpolitikk i Re.