– For meg er kommunevåpenet blitt et kaldt symbol på Res første store tapte sak i sammenslåingen

TAPT SAK: Kommunevåpen-diskusjonen endte med full Tønsberg-seier, mener Trond Ekstrøm (FrP) – her på talerstolen i det aller første felles kommunestyremøtet for Re og Tønsberg i fjor. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Trond Ekstrøm (FrP) la lite i mellom da siste ord om nytt kommunevåpen skulle sies i kommunestyret i Re: – Denne prosessen har gitt meg en «oss og dem»-følelse som ikke er inkluderende i det hele tatt.

Bakgrunn: Les mer om nytt kommunevåpen i ReAvisa-arkivet.

Kommunevåpen sto på agendaen i kommunestyremøte i Re 11. desember 2018.

Det var lite annet å gjøre, enn å godta det Fellesnemnda for Re og Tønsberg hadde kommet fram til: Blått og hvitt, stavn og spire.

Hva om Re beholder kommunevåpenet, og Tønsberg beholder navnet?

GIKK I FRONTEN: Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) gikk i sommer i fronten for et kommunevåpen med grønnfarge i. Men sånn ble det ikke. Foto: Stian Ormestad.

Men en representant sang ut mot både kommunevåpenet og prosessen – og Fellesnemnda:

NYTT KOMMUNEVÅPEN: Nye Tønsberg kommune vil presenteres under dette symbolet fra og med sammenslåingen av Re og Tønsberg 1. januar 2020. Foto: Stian Ormestad.

– Jeg ønsker å representere de som synes at ingen av de foreslåtte alternativene representerer nye Tønsberg på en god måte, og at prosessen har vært utilfredsstillende, talte Trond Ekstrøm (FrP) fra kommunestyrets talerstol, og la fram følgende forslag:

«Kommunestyret ber Res medlemmer av fellesnemda forhandle fram en avtale med Tønsberg om at man enten bruker Re kommunes eksisterende kommunevåpen eller Tønsbergs bysegl ved profileringen av kommunen etter sammenslåingen».

Trond Ekstrøm foreslo helt fra første start at Tønsberg fikk beholde navnet, og Re sitt kommunevåpen. – Det mente jeg ville være en fin balanse. Og det fikk jeg gehør for blant mange innbyggere, men ikke hos noen politikere.

– I tillegg fikk jeg greie på at Tønsberg skulle beholde sitt bysegl. Og da fikk jeg en «oss og dem»-følelse som overhode ikke er inkluderende i en sammenslåingsfase.

Hele prosessen endte med et digert magaplask

Trond Ekstrøm forteller om skuffelse da forslagene til kommunevåpen var klare:

– Både tema og farger var i all hovedsak hentet fra Tønsberg by. Noen mente at en hvit spire på blå bakgrunn kunne representere Re.

– Av forståelige grunner så var det krefter som ville forandre på fargene. Det endte jo dessverre med et digert mageplask. Det gjorde at min følelse for det nye kommunevåpenet ikke blir ett symbol for en enhetlig kommune.

PROTESTERER MOT NYTT KOMMUNEVÅPEN: – Et symbol som jeg får en dårlig følelse av når jeg ser, sier Trond Ekstrøm (FrP) om det nye kommunevåpenet for nye Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Ekstrøm konkluderer: – For meg har kommunevåpenet blitt et kaldt symbol på Res første stor tapte sak i sammenslåingsprosessen, og da tenker jeg at det er bedre å bruke ett av de eksisterende kommunevåpen/segl.

Kanskje Re skal beholde kommunevåpenet som Revetal-segl?

Svein Holmøy (SP) er uenig: Stavn og spire representerer hav og landbruk, kyst og innland, mener han.

Heming Olaussen (SV) mener at det har vært viktigere saker å samle seg om, enn kampen om kommunevåpenet.

HVA MED ET REVETAL-SEGL? Det gamle kommunevåpet til Re kan beholdes som et Revetal-segl, akkurat som det gamle kommunevåpenet til Tønsberg beholdes som et bysegl, foreslår Trude Viola Antonsen (AP). Foto: Stian Ormestad.

Trude Viola Antonsen (AP) mener kommunevåpenet blir et godt symbol for den nye kommunen:

– Men siden Tønsberg beholder byseglet, kanskje Re skal beholde kommunevåpenet som et slags Revetal-segl?

Får en dårlig følelse av å se kommunevåpenet

Trond Ekstrøm (FrP) visste fra første strofe at han kom i et kraftig mindretall:

– Sjøl om jeg veit at dette forslaget ikke får flertall, så er det viktig for meg at jeg ikke stemmer for noe som jeg mener er et symbol som jeg får en dårlig følelse av når jeg ser.

– Jeg understreker at dette er mitt personlige forslag, og regner ikke med å få støtte fra andre. Men jeg har inntrykk av at det er flere i denne salen som er enig med meg.

Et avslutta kapittel

Etter votering, der forslaget fikk kun forslagsstillerens ene stemme, kunne ordfører Thorvald Hillestad (SP) – som var den som ivret mest etter å få grønnfarge inn i kommunevåpenet, men som også måtte gi seg på det i Fellesnemnda – konkludere:

– Da ser det ut som vi har avslutta det kapittelet.

Bakgrunn: Les mer om nytt kommunevåpen i ReAvisa-arkivet.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les mer om lokalpolitikk i Re.