Barne- og ungdomsrådet: – Helt fantastiske nyheter!

JUBEL: Barne- og ungdomsrådet ga våre folkevalgte et klart og tydelig råd, og det ble hørt. Nå blir det oppretta en ungdomskoordinator-stilling i Re, som vil snakke Re-ungdommens sak inn i den nye kommunen. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Barne- og ungdomsråd-lederen er glad og letta over at ungdommen ble hørt: Med 15 mot 10 stemmer i kommunestyret blir det utlyst en ungdomskoordinator-stilling på nyåret.

Bakgrunn: Ungdommen i Re ble spurt, men frykter de ikke blir hørt.

Det var i kommunestyremøte 11. desember at våre folkevalgte skulle ta den endelige avgjørelsen:

POLITISK VERKSTED: Varaordfører Frode G. Hestnes (FrP) på politisk verksted på Revetal ungdomsskole, der Ung i Re var på agendaen. Foto: Stian Ormestad.

Ifølge Ung i Re-prosjektet er en egen ungdomskoordinator-stilling sterkt ønsket, og gjennom alle instanser har flertallet vært marginalt. Seinest i Formannskapet med en eneste stemmes overvekt.

Det fikk Barne- og ungdomsrådet i Re til å si ifra, klart og tydelig, før kommunestyremøte: – Vi vil kjempe for en ungdomskoordinator!

Småpartiene sikra flertallet

Et samla Senterparti, sammen med Arbeiderpartiet, signaliserte tidlig at de var enig med Barne- og ungdomsrådet. Det vil si 12 stemmer, en eneste stemme fra å sikre flertall i kommunestyret.

Alle de tre en-representant-partiene SV, MDG og Venstre sikra flertallet.

Kari Proos (MDG) tok ordet først i debatten: – Vi har investert mye i Re. Nå bør vi investere i noe som ikke kan måles i penger, men måles i lykke. Derfor stiller MDG seg bak ønsket om en ungdomskoordinator.

Heming Olaussen (SV) viser til at dette var punkt en på ungdommens ønskeliste, og punkt to er et ungdomshus. – Nå må vi ta ungdommen på alvor. Derfor vil vi bidra til et flertall.

– En slik stilling bør samordnes med Tønsberg

IKKE ENIG: Tove Øygarden (H) mener en slik stilling først som sist burde samordnes med Tønsberg. Heming Olaussen (SV) er ikke enig: – Dette er viktig å få på plass før vi er en del av Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

Mindretallet på 10 stemmer besto av Høyre, FrP og KrF. Argumentet i mot, var det samme som tidligere: Timingen, forteller Frode G. Hestnes (FrP):

HELT KLART ØNSKE: Ordfører Thorvald Hillestad (SP) har hele veien snakka varmt om opprettelsen av en ungdomskoordinator-stilling, og fikk med seg hele Senterpartiet på det. Foto: Stian Ormestad.

Vi rekker nesten ikke å komme igang før vi uansett må samordne ungdomsarbeidet med Tønsberg i den nye kommunen om ett års tid. Da er det bedre å bruke pengene på å styrke innsatsen i skolene.

Tove Øygarden (H) er enig i prioriteringen. Høyre mener en ungdomskoordinator-stilling bør samordnes med Tønsberg, først som sist.

Fellesnemnda er rette adressat for et slikt ønske.

– Viktig å få på plass før vi blir en del av Tønsberg

Heming Olaussen (SV) mener det å hvile seg på Tønsberg er en sovepute.

– Ungdomskontoret i Tønsberg er på ingen måte overbemanna, så jeg har lite trua på den løsninga. Dette blir et tilbud til ungdommen i Re, og det er viktig å få på plass nå.

Tordis Hovet (AP) signaliserer full støtte til ungdomskoordinator-stillingen: – Vi ser på dette som et veldig viktig arbeid. Og vi bør høre på ungdommen vår!

Hun er «sjokkert og skuffa» over FrP som setter stillingen opp mot styrking av skolen. – Vi skulle gjerne vært med på begge deler, og støtter selvfølgelig en styrking av innsatsen for de som trenger det mest i skolen.

SIKRA FLERTALLET: De tre småpartiene med en representant hver i kommunestyret sikra flertallet: SV, MDG og Venstre her ved Bent Sørsdal (V). Foto: Stian Ormestad.

– Men i denne saken mener vi det er viktig å få på plass en ungdomskoordinator – og gjerne også et ungdomshus.

– Og når det gjelder sammenslåing, så er det akkurat nå vi trenger dette, nettopp for å ivareta Res ungdommmer inn i den nye kommunen.

Snevra inn stillingsbeskrivelsen

Frode G. Hestnes (FrP) reagerer på kritikken av FrPs forslag:

– Dette er ulik politikk, rett og slett. Vi vil prioritere annerledes. Ikke fordi vi er i mot en slik stilling, men fordi tidsaspektet er så kort:

– Vi stiller oss undrende til å kjøre igang en så stor prosess, bare for å rekke noen måneder før vi slår oss sammen med Tønsberg.

De to frontene ble enig om en ting: Stillingsbeskrivelsen er for altomfattende. Derfor blir den nok innsnevra noe:

Det er bedre å gjøre færre ting skikkelig, enn en hel masse bare halvgodt.

– Glad for at ungdommer i Re får dette tilbudet

KJEMPER: Barne- og ungdomsrådet i Re kjempa for en ungdomskoordinator. Fra venstre ser vi nestleder Vemund Hjelle Høydal (13), Herman Bøhle (13), Marie Langaas (14), Tim Mofossbakke (14) og leder Mathilde Bu Skjeggestad (16). Foto: Stian Ormestad.

Barne- og ungdomsråd-leder Mathilde Bu Skjeggestad (16) jubler over vedtaket:

– Helt fantastiske nyheter! Jeg er veldig letta, glad og stolt over Barne- og ungdomsrådet, og alt arbeidet som har blitt gjort, sier hun til ReAvisa.

– Dette er et steg i riktig retning for Re! Jeg er glad for at jeg og andre ungdommer i Re får dette tilbudet som vi har mangla tidligere.

Bakgrunn: Ungdommen i Re ble spurt, men frykter de ikke blir hørt.

Les også: Viktig, vakkert og morsomt om det å være ung i Re.