Nå kan du ta bussen hjem etter en kveld i by’n!

SATSER PÅ RE: Revetal er et knutepunkt for innlands-Vestfold som Vestfold kollektivtrafikk (VKT) satser på, her ved markedsdirektør Trond Myhre og bussjåfør-veteran Stener Karlsen. Foto: Stian Ormestad.

RE/TØNSBERG: Reinger er flinke til å bruke bussen, men tilbudet har stort sett begrensa seg til dagtid. Nå satser VKT på tre nye kveldsavganger som tar deg hjem etter en middag, kino eller kanskje konsert i Tønsberg.

Med flere Re-avganger utover kveldstid kan Vestfold kollektivtrafikk (VKT) skilte med en vekst på fra seks og helt opp til tjue prosent på sine ruter mellom Re og Tønsberg de siste ukene.

PARKERER PÅ REVETAL OG TAR BUSSEN: Christel Reinertsen, markedskonsulent i VKT, bor i Hof og jobber i Tønsberg. Hun kjører til Revetal og parkerer bilen der, og tar bussen videre. Hun er ikke aleine om det. – Da sparer vi byen for mange biler, og Revetal beholder mye av handelen. Foto: Stian Ormestad.

Etter høstferien ble det satt opp seinere buss både på hverdager og i helger, som kjører fra Kirkevoll, via Revetal og til Tønsberg, og tilbake igjen (se rutetidene i bunn av saken).

– Perfekt buss for en middag i byen

– Vi vil jo at folk skal bruke bussen, både i jobb og på fritida. Derfor ser vi på å dekke reisebehovet, også utenom vanlig arbeidstid, sier markedsdirektør Trond Myhre og markedskonsulent Christel Reinertsen til ReAvisa.

Trond forteller om et snitt på 3 – 13 passasjerer i uka på de nye avgangene. Det er et bra belegg på et helt nytt tilbud.

Hverdagene er best, mens det er noe mindre passasjerer på den siste avgangen lørdag.

– Litt merkelig, siden man kanskje skulle tro var den mest etterlengta?

– Ja, vi tror den kommer seg. Dette er en perfekt buss for middag, kino, kanskje en konsert i byen. Bare dette tilbudet får satt seg litt, så har vi trua.

To og fire timer seinere avgang på lørdag

– For det er den seine lørdagsbussen folk har spurt mest etter?

– Ja, det har vi fått forespørsler om i mange år. Men det er kanskje et tilbud for litt mer voksne folk, som gjerne bruker litt lenger tid på å forandre på vanene sine. De unge er kjappere til å snu seg på hælen.

Å komme seg til Tønsberg på kveldstid har ikke vært noe stort problem. Det er den litt seinere returen som har mangla. Før gikk siste buss fra Tønsberg til Re klokka 18.20, både på hverdager og lørdager.

Nå er to seinere alternativ på plass. Men du kan ikke feste hele natta lang: Bussen går fra Tønsberg rutebilstasjon enten klokka 20.20 eller 22.20.

Det kan bli enda flere kvelds- og helgavganger

REVETAL ER ET VEKSTOMRÅDE: Markedsdirektør Trond Myhre understreker at Revetal er et viktig knutepunkt for VKT, og utelukker ikke enda større satsing. Markedskonsulent Christel Reinertsen snakker med bussjåfør Stener Karlsen. Foto: Stian Ormestad.

– Det er fortsatt veldig tidlig, understreker Trond, – men erfaringene er totalt sett veldig bra allerede ut ifra startgropa. Og vi veit at reinger er flinke til å bruke bussen.

Snittet er javnt over høyt mellom Re og Tønsberg, med 19 passasjerer i snitt.

VKT-markedsdirektøren forteller at det er blitt sett på innlandsområdene over tid, for å styrke tilbudet. Og de ser at Revetal er et viktig knutepunkt, som favner mange i nærområdene rundt – både til fots, og der folk parkerer bilen.

Mange fra innlands-Vestfold bruker Revetal som en pendlerparkering, og tar bussen videre. Sånn sett beholder Revetal mye av handelen.

– Første skritt fra vår side, er å tette hullene i rutetabellen på kveldstid, forteller Trond.

– Det betyr at det kan bli enda flere kvelds- og helgavganger?

– Ja, det kan det. Vi skal satse der det er potensiale, og det ser vi på Revetal og i Re, et område i vekst. 

Binder den nye kommunen bedre sammen

VKT vil teste ut det nye kveldstilbudet over en god periode. Markedsdirektøren vil gi det minst ett år eller to. – Vi tror at markedet er der for alle de nye avgangene, men skulle det vise seg at bussen ikke blir brukt, så kjører vi ikke med tomme busser.

Det avhenger av to ting: Billettinntekter og tilskudd. Det første avhenger av om folk bruker bussen, det siste avhenger av en politisk vilje til å satse på disse områdene.

KJØRER IKKE TOMME BUSSER: Den beste måten å sikre seg at tilbudet består – og utvides – er å bruke bussen, forteller markedsdirektør Trond Myhre i VKT. Han har trua på Re – for reinger er bra på å bruke buss javnt over. Foto: Stian Ormestad.

Det utvida busstilbudet, som binder nye Tønsberg bedre sammen, har ikke noe med kommunesammenslåing å gjøre.

– Men sammenslåinga kan gi en effekt etter hvert, spekulerer Trond i, – sånn sett kan det være greit å være litt i forkant. Men det har ikke vært noen faktor i denne saken.

Penderparkeringen er straks tilbake

Det er Bispeveien fra Tønsberg – Revetal – Svinevoll – Kirkevoll som skal satses på.

Undrumsdal og Vivestad er ikke prioritert, forteller Trond – som sjøl vokste opp i Vivestad. – Det må et større marked til enn som så, belegget blir for lite. Sånn sett blir det ofte de områdene som det allerede er satsa på, som satses på videre.

Med en pendlerparkering på Revetal styrker senteret sin posisjon ytterligere. Den lille asfaltstripa med pendlerparkering som lå der, er nå blitt til drive-in for Burger King.

Men en pendlerparkering er straks tilbake, nå som byggearbeidene for nytt bibliotek og Burger King straks er ferdige:

– Det er satt av sju – åtte plasser på en ny pendlerparkering på så å si samme sted, forteller Martin Gran på vegne av Revetal invest til ReAvisa. 

Dette er de nye kveldsrutene fra Tønsberg til Re:

  • Hverdager: Fra Tønsberg rutebilstasjon klokka 22.20 til Revetal, via Svinevoll til Kirkevoll.
  • Lørdager: Fra Tønsberg rutebilstasjon klokka 20.20 og klokka 22.20 fra Tønsberg til Revetal, via Svinevoll til Kirkevoll.

GODE BUSSER: Til og med kunsten på VKT-kontoret er prega av busser. Markedskonsulent Christel Reinertsen og markedsdirektør Trond Myhre har full fokus på buss – og Revetal. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om næringsliv i Re.

,