Dyrere kommunale tjenester etter sammenslåing?

ADVARER: Heming Olaussen (SV) mener det vil være brutte løfter hvis Re-familier får merkostnader i tusen-kroners-klassen etter sammenslåing med Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

RE: Det kan bli snakk om merkostnader i mange-tusen-kroners-klassen for Re-familier med barn i barnehage, SFO og kulturskole. Sånn tolker Heming Olaussen (SV) signalene som kommer opp for Fellesnemnda torsdag denne uka.

Les også: Re-ordføreren i Fellesnemnda: – Jeg blir litt skremt

Torsdag 20. september 2018 møtes Fellesnemnda for sammenslåingen av Re og Tønsberg. Det er ett år og litt over tre måneder til de to kommunene skal bli til en ny kommune. På den korte tida skal tjenestene samkjøres, en etter en.

En orienteringssak til Fellesnemnda viser at vi står foran et «aldri så lite sannhetens øyeblikk», mener Heming OIaussen (SV):

Merkostnader i mange-tusen-kroners-klassen?

– Ja, denne saken tar oss temmelig hardhendt ned på jorda, sier Heming til ReAvisa. – Sett med Re-øyne får vi et bilde der reinger i løpet av et par år sannsynligvis må belage seg på dyrere kommunale tjenester.

– Det kan bli snakk om merkostnader i mange-tusen-kroners-klassen per år, hvis man har flere barn i barnehage, på SFO eller kulturskole. Noe mange jo har. 

BRUTTE LØFTER? Tønsberg-ordfører Petter Berg (H) vektla Tønsbergs sterke økonomi da han fronta Tønsberg som sammenslåingspartner for Re. Foto: Stian Ormestad.

– For Tønsberg-folk blir det mer uendra, og kanskje til og med litt billigere for enkelte tjenester – takket være sammenslåinga med Re. Det er jo bra. Men for reinger vil dette innebære brutte forventninger og løfter.

Brutte Tønsberg-løfter?

– Dette vil de vil være helt uforberedt på, i forhold til hva de ble forespeila i sammenslåingsdebatten.

Heming viser til en Tønsberg-ordfører på frierføtter i Re for ett par år siden:

– Løftene var store og rause. Gjennomgangsmelodien var at Tønsbergs økonomi var sterk, og at en sammenslåing mellom Re og Tønsberg ville gi bedre tjenester i Re.

Det fikk flertallet av reingene til å velge Tønsberg, og det fikk våre folkevalgte til å gå for Tønsberg. På sviktende grunnlag?, spør den tidligere Nei-generalen i sammenslåingsdebatten.

Han har tenkt å gi et klart signal, allerede nå, om at høyere priser er uholdbart for SV.

– Ikke noe å lage så store greiene ut av foreløpig

AVVENTER: Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) mener alle tallene må på bordet, og avventer å mene så mye om det som foreløpig er en orienteringssak til Fellesnemndas septembermøte. Foto: Stian Ormestad.

Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) vil ikke gå så langt som sin folkevalgte kollega her i Re. – Det er for tidlig å mene så veldig mye om dette. Min mening er at vi må først kjøre en prosess på dette, så får vi se hva vi får til.

Prosjektlederen har fått en bestilling til torsdagens møte: – Vi vil gjerne få en oversikt over hva vi bruker på disse tjenestene per i dag, og hvordan det står i stil med egenbetaling. Det kommer ikke så klart fram av saken slik vi foreløpig har sett den, mener Thorvald.

SNEKRER EN NY KOMMUNE: Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) og Tønsberg-ordfører Petter Berg (H). Foto: Stian Ormestad.

– Så er det viktig å huske på at dette foreløpig bare er en orienteringssak, så det er ikke noe å lage så store greiene ut av foreløpig, mener Re-ordføreren – som ikke vil male fanden på veggen. SV-Heming, derimot, mener skriften på veggen sier eiendomsskatt.

I saksframlegget heter det blant annet:

«Rapporten fra gruppene som har kartlagt tjenester i Re og Tønsberg har dokumentert en del ulikheter i egenbetalinger for ulike tjenester. Det er derfor behov for å oppsummere denne situasjonen og se nærmere på utfordringene med å harmonisere nivå og modell for ulike egenbetalinger».

Tallenes tale viser at prisen på en SFO-plass i dagens Tønsberg kommune er nest dyrest i Vestfold, mens Re ligger i det nederste sjiktet. «Det anslås at Tønsberg vil redusere sine inntekter med 5 – 6 mill. kr ved å senke prisene til Re-nivå».

Også kulturskole-prisene og ikke minst dekningen er vidt forskjellig i dagens to kommuner, der Re kommer klart best ut: «Det fremstår svært kostbart for en ny kommune å tilby like god dekning i målgruppen som i Re kommune», står det skrevet i saksframlegget.

Les hele saksframlegget her (ekstern lenke).

Følg Fellesnemnda-møtet her (fra klokka 18.00 torsdag 20. september 2018 – ekstern lenke).

FELLESNEMNDA: Re-politikerne i Fellesnemnda, det øverste organet for sammenslåingen av Re og Tønsberg. Fra venstre ser vi Tove Øygarden (H), Bent Sørsdal (V), Benedichte Lyngås (KrF), Trude Viola Antonsen (AP), Heming Olaussen (SV), Thorvald Hillestad (SP), Kari Proos (MDG) og Frode G. Hestnes (FrP). Foto: Stian Ormestad.

Re-ordføreren i Fellesnemnda: – Jeg blir litt skremt.

Re-politikerne virker positive til sommerbarnehage – også neste sommer. Men hva skjer i 2020?

Re har dobbelt så god sjukehjemsdekning som Tønsberg.

Ja, Re er stort i areal. Men kvadratmeter, jorder, fjellknauser og trær har ikke stemmerett.

Les mer om kommunesammenslåing.

Les mer om lokalpolitikk i Re.

,