Re-lærerne leker seg til bedre realfagundervisning

HVORFOR BRENNER IKKE FEMTILAPPEN? Sjøl om den er dynket i rødsprit og vann, og femtilappen tilsynelatende brenner, så tar det aldri skikkelig fyr i femtilappen. Det vekker nysgjerrigheten. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Til uka starter Re-skolene opp igjen etter sommeren, men lærerne tjuvstarta med lek og moro forrige uke. Hvorfor? – Vi vil ha nysgjerrige unger i Re!

Torsdag 16. august var en ganske annerledes planleggingsdag for barnehage- og skoleansatte i Re kommune:

BALLONGUTFORDRING: Hvor mange kan stå på bordet, mens lufta i ballongene fortsatt holder bordet over gulvet? Foto: Stian Ormestad.

Det ble tent på femtilapper, blåst opp griselunger, lekt med lego og mye mer. Alt i realfagenes tjeneste.

Mange sprell med (natur)faglig utbytte

Siden skolestart i fjor har Re kommune vært en «Realfagkommune». Det har vært så vellykka at prosjektet videreføres det kommende skoleåret.

Før forrige skoleår var var alle barnehage- og skoleansatte i Re på et kick-off for prosjektet, i år møtes de igjen for å utveksle erfaringer. Eller; leke sammen.

Erlend Wagle, naturfaglærer ved Revetal ungdomsskole, har koordinert prosjektet her i Re. Han forteller at det er lite toppstyrt, men at det heller har vært fritt fram rundt om på barnehager og skoler til å finne fram til aktiviteter som vekker nysgjerrigheten til ungene.

Det har vokst fram mange sprell, med (real)faglig utbytte. 

GRISELUNGE-BLÅSING: Her lærer lærerne om lunger, ved å blåse luft inn i en griselunge. Engasjerte lærere forteller om store anatomiske oppdagelser blant elevene ved å studere griseinnvoller. Foto: Stian Ormestad.

Så å si alle aktivitetene kan tilpasses alle aldernivå, fra barnehage til barneskole og ungdomsskole. Torsdag ble aktivitetene vist til hverandre, og kreativiteten har tydeligvis vært stor:

POSJEKTKOORDINATOR I RE: Erlend Wagle, naturfaglærer ved Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad.

Kreativitet og engasjement smitter

I ett av klasserommene hadde Ramnes-lærere veltet pulter, og på hver side lå en lik haug med legoklosser. Så var utfordringen at en bygger en legofigur, uten at den andre kan se den – for så å forklare hvordan den på andre siden av pulten skal bygge en helt lik.

– Dette engasjerer elevene helt enormt, forteller Ramnes-lærer Are Fevang.

– Vi har kjørt dette med og uten tid, og med forskjellige vanskelighetsgrader. For de yngste kan du ha færre klosser og farger, mens for de større elevene kan du ha flere klosser og kortere tid.

LEKER MED LEGO: Ramnes-lærere viser hvordan de bruker legoklosser i realfagundervisningen ved Ramnes skole. Foto: Stian Ormestad.

Kollegene i Re-skolen som kommer innom forteller at de har fått enda en god ide. Alle veit hvordan de vil tilpasse legoleken til sine elever. Kreativiteten og engasjementet smitter.

SNEKRING: Fuglekasse-snekring bidrar både til praktisk undervisning og samarbeid. Foto: Stian Ormestad.

Lærer gjennom lek

Realfagprosjektet skal sørge for at «alle barn og unge i Re opplever læringsglede i realfag gjennom utforskende arbeidsmåter» og «barnehager og skoler skal  utvikle egne satsingsområder ut fra den enkelte enhets identitet og lokal tilhørighet».

Begge deler ser ut til å lykkes. Re-elver lærer gjennom lek – som en del av den vanlige undervisningen, hele skoleåret gjennom.

– Undersøkelser viser at norske elever kan mye, men mange mangler forståelsen for hva som ligger bak, forteller Unni Bu, kommunalsjef med ansvar for barnehager og skoler i Re.

– Svaret er viktig, men vel så viktig er veien fram til svaret. Derfor vil vi ha nysgjerrige barnehage- og skoleelever her i Re.

PLANLEGGINGSDAG: Mange erfaringer og tips ble utvekslet på en ganske så annerledes planleggingsdag. Foto: Stian Ormestad.

Samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge

Felles for alle aktivitetene og eksperimentene er at de er laget og utformet i samarbeid med elever – på deres premisser:

– Hvis naturfag skal ha relevans, må det bygge på barnets egne erfaringer, forteller prosjektkoordinator i Re Erlend Wagle.

I det kommende skoleåret videreføres realfagkommune-prosjektet i Re, dette skoleåret i samarbeid med det nye Universitetet i Sørøst-Norge.

MÅLER SURHET: God stemning på gruppa som var innom Erlend Wagle og hans naturfagrom på Revetal ungdomsskole. Foto: Stian Ormestad.

LÆRER OM LUFT: Ballonger, et bord snudd på hodet og en haug med mennesker – det er alt man trenger til dette eksperimentet. Foto: Stian Ormestad.

NÅR SMELLER DET? Utrolig nok kan den ene etter den andre klatre opp på bordet som står på ballonger. Foto: Stian Ormestad.

LUFTIG EKSPERIMENT: Hva annet kan vi holde oppe eller løfte med luft?, er spørsmålet til elevene etter dette eksperimentet. Foto: Stian Ormestad.

FJÆRBLÅSING: Små og store utfordringer for barnehage- og skoleansatte i Re. Foto: Stian Ormestad.

RE – EN REALFAGKOMMUNE: Re-lærerne vil at elevene skal leke seg til bedre læring. Realfagskommune-prosjektet videreføres her i Re. Foto: Stian Ormestad.

Les mer om skole og utdanning i Re.