Stort flertall for stort tomtekjøp på Revetal

PÅDRIVER: Ordfører Thorvald Hillestad (SP) mener det er riktig å kjøpe resten av Revetal søndre gård og med det sikre fortsatt utvikling på Revetal. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Mindretallet mener vi bruker penger vi ikke har på ei tomt vi ikke trenger. Flertallet mener det er en god investering for framtida som sikrer videre utvikling av bygdebyen vår.

Bakgrunn: – Dette vil sikre utviklingen på Revetal i lang, lang tid framover!

En opsjonsavtale er inngått mellom Re kommune som kjøper og Revetal søndre AS som selger. Den blir en realitet først når det har gått gjennom i styre og stell politisk.

Bruke penger vi ikke har på ei tomt vi ikke trenger?

VANSKELIG Å FORSTÅ: Harald Bjerkesti Løken (H) og resten av Høyre stemte i mot. De mener Re kommune verken har råd eller bruk for tomta. Foto: Stian Ormestad.

Det var en god runde i Fellesnemnda for sammenslåingen av Re og Tønsberg – uten en votering, men en konklusjon om at Re-politikerne tar med seg signalene til den endelige behandlinga i kommunestyret i Re.

Og signalene fra Fellesnemnda var en stor usikkerhet først og fremst rundt økonomi, men også om offentlig eierskap er nødvendig. 

Mye likt det Høyre argumenterer for i kommunestyremøtet 19. juni: Øyvind Jonassen (H) mener at kommunen skal ikke drive tomtekjøp og spekulasjon, men størst bekymring er økonomien.

Harald Bjerkesti Løken (H) utfyller: – For meg er det vanskelig å skjønne at Re kommune skal bruke 70 millioner kroner vi ikke har på ei tomt vi ikke trenger, som skaffer oss minimum 1,3 millioner kroner i økte utgifter på driftsbudsjettet.

– Utviklingen på Revetal har gått strålende i alle år med det private næringslivet i førersetet, og med kommunen som ivrig pådriver, mener Løken.

GOD INVESTERING: Odd Gjerpe (KrF) mener i likhet med flertallet av våre folkevalgte at tomtekjøpet vil være en god investering for framtidige generasjoner. Foto: Stian Ormestad.

– Løp og kjøp!

– Arbeiderpartiet ser ikke så svart på det som Høyre gjør, sier Trude Viola Antonsen (AP). – Vi tror dette vil være en god investering for framtida. Da har vi en god hånd på rattet, både ved salg og ved behov for tomt sjøl – da har vi allerede egne tomter å ta av.

Heming Olaussen (SV) mener det er avgjørende med offentlig eierskap for hvordan bygdebyen vår skal utvikles. – Offentlige og private har vært viktige og gode medspillere, sier Heming som ønsker seg dette også videre i utviklinga på Revetal.

Odd Gjerpe (KrF) sier «løp og kjøp» fra talerstolen: – Våre etterkommere vil berømme oss, tror jeg, hvis vi gjør dette.

– Jeg tror ingen i denne sal har sagt sjøl eller hørt noen i slekta si: Jeg skulle aldri kjøpt det huset eller den tomta til den prisen. Det er ingen bransje som er så gullkantet som eiendomsbransjen – hvis det gjøres riktig.

– Her kan vi være i førersetet, og vi gjør det for kommende generasjoner, sier Odd Gjerpe (KrF).

Opsjonsavtalen om oppkjøp av resten av Revetal søndre gård ble godkjent av et flertall bestående av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, FrP, KrF og SV, mot et mindretall bestående av Høyre, Venstre og MDG.

TENKER LANGSIKTIG: Re-ordfører Thorvald Hillestad, foran gården Revetal søndre i bakgrunnen. Foto: Stian Ormestad.

Se debatten i opptak fra kommunestyremøtet (ekstern link).

Les også: – Dette vil sikre utviklingen på Revetal i lang, lang tid framover!

Les mer om lokalpolitikk i Re.