Her skal regnbueflagget heises til uka

MARKERING: Blant annet i Revetalparken vil det fargerike flagget vaie i vinden torsdag 28. juni 2018. Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Med 22 mot 3 stemmer går det store flertallet av våre folkevalgte inn for å heise regnbueflagget på kommunens flaggstenger.

Bakgrunn: AP, H, MDG og SV samler seg om regnbueflagg i Re.

Et breit tverrpolitisk engasjement for å heise regnbueflagget fra Arbeiderpartiet, Høyre, MDG og SV fikk med seg så å si hele kommunestyret, unntatt hele KrFs kommunestyregruppe på to representanter og en Senterparti-utbryter.

ENGASJERT: Odd Gjerpe (KrF) stemmer i mot å heise regnbueflagget i Re. Foto: Stian Ormestad.

– Dette gjør meg stolt. Det koster så lite, men kan bety så mye, oppsummerer Trude Viola Antonsen (AP).

Forkastelig?

Odd Gjerpe (KrF) prøvde å reise en debatt om flaggloven og forskjellige proporsjoner, men nådde ikke gjennom. – Hvis vi skal gjøre et vedtak som ikke er basert på loven, mener jeg det er forkastelig.

– Jeg mistenker at det ikke er det prinsipielle ved loven som er forkastelig for Gjerpe, det er noen helt andre argumenter for at han egentlig ikke er for dette, svarer Frode G. Hestnes (FrP), som foreslår at ordføreren klubber ned sånn ordbruk til en annen gang.

– Jeg ønsker velkommen en solidaritet med svakere grupper – men ikke bare denne gruppen, sier Odd Gjerpe (KrF) som fortsatt mener at saken burde vært bedre utredet først – og stemte i mot, sammen med Benedicthe Lyngås (KrF) og Trygve Ånestad (SP).

– PÅ HØY TID! Øyvind Jonassen (H) støtter heising av regnbueflagget i Re. Foto: Stian Ormestad.

– Jeg må innrømme at når det gjelder flaggstenger, tenker jeg det norske flagg og egentlig ingenting annet, sier Trygve Ånestad (SP).

– På høy tid!

– Jeg tror vi oppkonstruerer en problem hvis vi tror det kommer et renn av folk som skal ha heisa sine flagg, dette handler mer om å være på rett side av historien, mener Øyvind Jonassen (H). – Og det er på høy tid.

– Jeg synes det er helt fair at det er noen som fortsatt er i mot, men jeg tror tida vil løpe fra det standpunktet, sier Heming Olaussen (SV).

I interpellasjonen heter det:

«Denne symbolske handlinga vil vise at Re slutter seg til de mange kommunene i Norge og verden over som ønsker å vise sin støtte til og solidaritet med medmennesker som historisk sett har vært utsatt for forfølgelse, skyldfølelse og skam på grunn av sin seksuelle legning».

«Å heise flagget fra kommunens flaggstenger vil vise at Re kommune gir et klart uttrykk for vår støtte til likestilling mellom ulike kjønnsuttrykk, og til den sentrale verdien at alle mennesker er like mye verdt».

Flagget heises på kommunens flaggstenger torsdag 28. juni 2018 – for aller første gang.

Se hele debatten i opptak fra kommunestyremøtet (ekstern link).

Les mer om lokalpolitikk i Re.