Leserinnlegg: «Ungdomskoordinator»? Ungdommen ønsker seg først og fremst en ungdomsklubb!

UNGDOMSKLUBB PÅ ELVERHØY: Disse jentene dro i gang ungdomsklubben Young Zone på Elverhøy, som lever i beste velgående den dag i dag. I privat, frivillig regi. Arkivfoto: Stian Ormestad.

REVETAL: I dag skal kommunestyret diskutere opprettelsen av en «ungdomskoordinator» i Re. Kulturhuset Elverhøy – som driver ungdomsklubb på Elverhøy i privat, frivillig regi – har sendt våre folkevalgte noen ord i forkant av møtet:

Les også: Hva kan en «ungdomskoordinator» få til tru?

Tirsdag 19.06 er det kommunestyremøte i Re, og en av sakene som skal behandles er opprettelse av stilling som Ungdomskoordinator i Re.

Ungdommen ønsker seg først og fremst en ungdomsklubb

Vi synes det er underlig å se at det igjen bevilges mye penger (650.000 kroner til bare stillingen, og så må denne summen antagelig ganges med tre for å få de virkelige utgiftene) – uten at man har vurdert bruk av disse midlene på andre måter.

Alle – både unge og eldre – mener det er svært viktig å gjøre noe for de unge – og spesielt for de unge som ikke er organisert i de flotte tilbuda som finnes innen idrett og musikk i kommunen.

Ønskene fra de unge har vært klare lenge:

De ønsker seg først og fremst en ungdomsklubb – og et sted der de kan drive med sine fritidsaktiviteter.

Da har vi flere spørsmål til våre politikere:

  • Hvilken instruks skal en slik koordinator ha? Skal det være et kontormenneske som jobber på dagtid, mens det er på kvelden en slik kulturperson kan treffe de unge?
  • Kunne man tenke seg at denne summen ( 650.000 ) blei delt ut til alle ungdomslaga i kommunen ( Fon, Vivestad, Våle, Undrumsdal, Kulturhuset Elverhøy ). Da gikk pengene til de som skulle bruke midlene – og de unge kunne få følelsen av å bli tatt på alvor – i en en sak der de kjenner behovene – og der de unge selv kunne bruke midlene slik de mente det var fornuftig.
  • Spørsmål er også: Hvor taes disse midlene fra?

Lurt å innkalle alle ungdomslaga i kommunen?

Uansett synes det fornuftig å utrede en slik sak mer slik at man fikk fram ulike løsningsmodeller, og kanskje kunne det vært lurt å innkalle alle ungdomslaga i kommunen der de selv kunne diskutere seg fram til løsninger de følte kunne være til hjelp for sine virksomheter.

Her er det virkelig muligheter for lokaldemokrati – på et område der brukerne selv kan styre – i stedet for å bli styrt fra kommunen.

Ungdomslaga i kommunen sliter alltid med lite ressurser, og her kunne kommunen hjelpe til slik at de unge rundt i kommunen selv kunne få følelsen av å gjøre noe for seg selv og sine omgivelser.

Vi er spente på hva politikerne våre gjør i denne saken.

God hilsen fra styret i Kulturhuset Elverhøy ved Ingegerd Holt Brattestå, Arnfinn Dahl, Anders Bøhle, Trygve Bøhle, Frank Wedde, Rikka Rivrud, Christine Scott, Anne Borge, Knut M. Høydal.

Se direktesending fra kommunestyremøtet i Re (fra klokka 14.00 tirsdag 19. mai 2018).

, ,