Ruster oss for eldrebølgen i Re: – Korte avstander gir resultater!

SAMARBEIDER TIL ALLES FELLES BESTE: På bildene ser vi Monica Øren, veileder og kontaktperson ved NAV Re, Ingerd Saasen Skjold Backe, virksomhetsleder Helse og omsorg i Re helsehus og Re kommune, og Camilla Reidunsdatter Andreassen, studierektor ved Re videregående skole, Christine Wadel som jobber både på Re VGS og på Re helsehus, og Re VGS-elevene Ravdeep Kaur (18), Sanne Jensen (18) og Vilde Michaela Fritzøe (17). Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Re helsehus vil trenge mange klare hoder og varme hender framover. Re videregående skole utdanner dem, og NAV Re kan omskolere dem. – Sammen får vi til noe bra, og dette er vi stolte av, forteller representantene fra hver sin sektor som har møttes fast i to år. Samarbeidet har båret frukter, bare sjekk her:

Denne saken kunne du først lese i ReAvisa på papir – last ned gratis!

Les også: – Vi vil veldig gjerne jobbe på Re helsehus!

Alle analyser viser at det blir flere brukere av helse- og omsorgstjenester i framtida, forteller trioen som skryter av et godt samarbeid på tvers av omsorgsyter, de som utdanner omsorgspersonell, og de som rekrutterer:

TOK OVER STYRINGA: Re VGS-elever tok over en del av en avdeling på Re helsehus. Foto: Stian Ormestad.

Monica Øren, veileder og kontaktperson ved NAV Re, Ingerd Saasen Skjold Backe, virksomhetsleder Helse og omsorg i Re helsehus og Re kommune, og Camilla Reidunsdatter Andreassen, studierektor ved Re videregående skole.

Flere trenger hjelp, men vi blir færre til å hjelpe

Eldrebølgen er en ting: – Fram mot 2030 venter vi en stor økning av eldre. Dette gir færre folk i arbeidsdyktig alder. Her er noen utfordringer, ramser Monica opp:

– Vi veit at aldring øker antall demente. Det krever mer folk. Men en tilleggsutfordring er at demente fremmedspråklige mister sitt andrespråk. Derfor må vi utdanne flerspråklige pleiere for å sikre verdighet i pleie av eldre med fremmedspråklig bakgrunn.

– Men det er mer enn eldrebølgen: Vi veit at Folkehelseinstituttet rapporterer om førti prosent flere unge jenter i behandling som følge av psykiske vansker løpet av de siste fem åra. Vi veit at flere overlever sjukdommer, men blir arbeidsufør som følge av seinskader. Også veit vi at tre av ti ikke fullfører videregående utdanning, at det er veldig mange søkere i ledige stillinger uten utdanningskrav, men etter hvert mangel på folk i stillinger med spesifikke utdanningskrav.

– Dermed blir samarbeidet med Re VGS som utdanner den neste generasjonen med helsepersonell veldig viktig!

I tillegg til alt dette, blir det viktig å tilrettelegge for ansatte med noe nedsatt arbeidsevne, sånn at arbeidsgivere klarer å dekke sitt arbeidskraftsbehov, forteller Monica til ReAvisa.

– Samhandling er et verktøy for å løse disse utfordringene.

Mange måter å få seg fagutdanning på

NAV Re og Re helsehus har tatt i bruk nye utdanningsmuligheter som kombinerer kateterundervisning med praksis. Et eksempel på det var da Re VGS-elever tok over styringa over en liten del av Re helsehus. Det var et vågalt, men suksessfullt forsøksprosjekt.

Andre eksempel på samarbeid er NAV Re og Helsehusets egen «rekrutteringsavtale». – Det innebærer at helsehuset kontakter NAV Re ved behov for arbeidskraft, og vi møtes javnlig for gjensidig kunnskapsdeling rundt dette.

Et annet konkret resultat av samarbeidet er at Karin Olsen ved NAV Re jobber med sjukefravær-oppfølging på helsehuset en dag hver uke. Målet er å redusere og forebygge sjukefravær.

NAV Re er i ferd med å utdanne eller omskolere rundt tjue arbeidssøkere til utdanning i helserelaterte fag. Noen av de er fremmedspråklige, flyktninger og menn – vi trenger flere både fremmedspråklige og menn i framtida. Noen allerede er i jobb på helsehuset.

Re kommune og helsehuset har på sin side tatt i mot fremmedspråklige med åpne armer, de er i ordinær jobb, og det vil bli tatt inn flere i praksis.

– Dette gjelder også de som er nyankomne som skal i gang med norskopplæring, får ReAvisa fortalt.

I tillegg slippes ungdommen til: Elever fra Re videregående skole er i praksis på helsehuset som en del av utdanninga. Cirka tjue assistenter blir utdanna til helsefagarbeidere på arbeidsplassen. De er på skolen en dag per uke, og på helsehuset resten av skoletida.

Fantastiske tall på Re VGS

Re videregående skole er kunnskapsleverandøren i samarbeidet, og gjennom samarbeidet kan skolen vise til gode resultater over mange år.

– Du kan få en yrkesfagutdannelse uten å måtte sitte ved pulten i flere år – det kan også læres, trygges og motiveres til en framtid i helsesektoren gjennom å prøve det i praksis, forteller Christine Wadel.

Re VGS har et frafall på rundt bare ett prosent de siste 12 – 13 årene på alle fag. Helse- og omsorgslinja har ikke hatt frafall i det hele tatt de tre siste åra.

Helse- og omsorg-elever har bestått med en andel på hele 95 prosent på fagbrev helsefag og fantastiske 97 prosent på det studieforberedende løpet. Dette er ekstraordinære gode tall for vår lokale videregående skole, som blir sett på med stor interesse utenfra.

I tillegg har skolen et opplegg for de få som ikke fullfører, sjøl etter at de har slutta på Re VGS. Mange kommer i mål på et vis likevel, gjennom dette samarbeidet med NAV Re.

Tidlig ute med velferdsteknologi

En annen spennende frukt av samarbeidet, er utveks-lingen av kunnskap og erfaringer på et område der utviklingen går rekordkjapt – og som vil bli veldig viktig i framtidens helse- og omsorgssektor: Velferdsteknologi.

– NAV Re har gjennom kontakten med Re videregående og Re helsehus fått god innsikt i framtidas muligheter. Innovatoriet ved høyskolen på Bakkenteigen er et læringssenter for velferdsteknologi. Mange av oss har vært på besøk og fått kjennskap til hvordan teknologi kan gi mennesker mulighet til mestring, selvstendighet og læring. Det har også vært konferanser og kurs, forteller Monica.

– Å opparbeide breddekompetanse gjennom samhandling har igangsatt kloke grep primært mellom helsehuset og Re videregående skole. NAV Re har lært mye av dette arbeidet som vi tar med oss i arbeid med oppfølging av egne arbeidssøkere.

Et tett samarbeid i to år

Gjennom to år er det blitt holdt samarbeidsmøter, der målet er å etablere kontakt og dele kunnskap og tenke langsiktig om framtidige utfordringer i helsesektoren gjennom et tett samarbeid mellom Re helsehus, NAV Re og Re videregående skole, avdeling for helsefag.

– Dette er tre samfunnsaktører med betydelig kunnskap om forhold på arbeids- og velferdsområdet. Vi kjenner utviklingen fra forskjellige vinklinger: – Kunnskapsdeling om endringer i utdanningssystemet, tjenestetilbud for ungdom, sjukemeldte, personer som skal i omskolering på grunn av sjukdom, situasjonen i arbeidsmarked, og innsikt i hverandres prosjekt – alt sammen gir en helt annen breddekunnskap.

– Og i så måte er korte avstander faktisk viktig, forteller representantene fra Re helsehus, Re videregående skole og NAV Re til ReAvisa. Det at en representant fra NAV Re er fysisk tilstede på huset en dag i uka betyr mye.

Gjengen håper pionerarbeidet kan fortsette inn i den nye Tønsberg kommune. Det avgjøres i disse tider. – Dette er noe av det beste vi kan by på her i Re, så vi må selge det inn så godt vi bare klarer, sier Ingerd.

Håper prosjektet videreføres i nye Tønsberg

– Vi har erfart at samhandling som system gir bedre løsninger – og da er den fysiske avstandene mellom oss et poeng. Det er ikke det samme som en telefon eller en epost – her har vi en javnlig tett kontakt gjennom møter der vi møtes ansikt til ansikt – som vi ser resultater av, viser Monica til.

– Men uansett hvor hovedkontoret til NAV for eksempel ligger, det viktige er at deres representanter er ute på arbeidsplassene. Og dette er Res største arbeidsplass, minner Ingerd om, – så vi håper på et fortsatt levende miljø på Revetal med et tett samarbeid mellom NAV, skole og helsehus.

– Vinklingene våre er forskjellige, men sammen får vi et kunnskapsgrunnlag som øker kvaliteten på tjenestene våre – på hver vår kant – og sammen!, er alle parter enig om. – At vi har mange aktiviteter som krysser hverandres spor til alles beste, det er vi litt stolte av.

Les også: – Vi vil veldig gjerne jobbe på Re helsehus!

VELFERDSTEKNOLOGI: Re helsehus fylles sakte, men sikkert opp med ny velferdsteknologi. Som for eksempel denne skjermen som kan trene både koordinasjon og hjerne. Re VGS-elevene demonstrerer gjerne! Foto: Stian Ormestad.

Denne saken kunne du først lese i ReAvisa på papir – last ned gratis!

, ,