Re har dobbelt så god sjukehjemdekning som Tønsberg. Forslaget for den nye kommunen? Legg Re ned mot Tønsberg-nivå.

OPPTUR FOR TØNSBERG – NEDTUR FOR RE: Re har sikra seg for framtida med en god sjukehjemsdekning. Etter sammenslåingen vil den nye kommunen ha en langt dårligere dekning enn dagens Re, hvis forslaget går gjennom i Fellesnemnda. På bildet ser vi nestleder i nemnda, Re-ordfører Thorvald Hillestad, og leder i nemnda, Tønsberg-ordfører Petter Berg, under det aller første felles kommunestyremøtet i fjor. Foto: Stian Ormestad.

TØNSBERG: Re og Tønsberg skal slås sammen for å sikre bedre tjenester til folk – der folk bor. Begge deler kan henge i en tynn tråd når det gjelder eldreomsorg – hvert fall for Re sin del – hvis forslaget til Fellesnemnda går gjennom. 

Tirsdag 15. mai møtes Fellesnemnda – neppe uten diskusjon. Når eldreomsorg skal diskuteres, er forslaget en dekningsgrad for heldøgnsbemannede omsorgsplasser på 20 prosent for nye Tønsberg. Dagens Tønsberg har bare 17,6 prosent, mens Re har hele 35 prosent.

Det vil si at Re må legge seg ned mot Tønsberg-nivå. Det har allerede vært oppslag i lokalpressen om samme tendenser når det gjelder dyrere og dårligere kulturskole og sommerstengte barnehager.

Litt bedre for Tønsberg, langt dårligere for Re

– SE TIL TØNSBERG! Sa Tønsberg-ordfører Petter Berg i kommunesammenslåingsdebatten. I framtida må kanskje pårørende til demente til Tønsberg for å besøke sine kjære? Foto: Stian Ormestad.

Tønsberg-folk vil oppleve en liten forbedring: Opp fra en dekningsgrad på 17,6 prosent til 20 prosent. Vi i Re risikerer en langt dårligere sjukehjemsdekning, ned fra 35 prosent i dag til 20 prosent.

I dag har vi 93 heldøgnsbemannede omsorgsplasser på Re helsehus, til en befolkning som teller cirka 333 eldre over 80 år. Det gir en dekningsgrad på 28 prosent.

Men Re helsehus ble bygd med en kapasitet til opptil 116 heldøgnsbemannede omsorgsplasser, og det gir ifølge sakspapirene en dekningsgrad på 35 prosent – hvis alle plassene var forbeholdt Res befolkning.

Per i dag kjøper Tønsberg plasser på Re helsehus – i manko på egne plasser.

Men i framtida kan det gå andre veien, at Re-folk må til Tønsberg. Der er det store planer for et nytt sjukehjem, og i forslaget er det også nevnt et nytt demenstilbud lokalisert i Tønsberg – for hele den nye kommunen?

Minst like bra – eller bedre – kommunale tjenester?

RE HELSEHUS: Det nye helsehuset sto ferdig for snart fire år siden. Det er 93 plasser i bruk til Re kommunes befolkning, i tillegg til plasser som kjøpes av Tønsberg som er i mangel på sjukehjemsplasser. Totalt er kapasiteten på 116 heldøgnsbemannede plasser. Foto: Stian Ormestad.

Det er blitt sagt i debatten om sammenslåing at de kommunale tjenestene skal bli minst like gode – eller enda bedre – enn de er i dag. På en måte kan man argumentere at forslaget i så måte holder vann.

For slår vi sammen Tønsbergs dårlige dekning med Res gode – og har i minnet at Tønsberg er fem ganger større enn oss – får vi en samla dekningsgrad på rundt tjue prosent i dag for de to kommunene under ett. Samme dekningsgrad som er foreslått for nye Tønsberg kommune.

Bryter vi ned på Re-tall, ser vi derimot et helt annet bilde. Re har dobbelt så god dekningsgrad som Tønsberg i dag.

Forslaget vil bety å redusere Res dekningsgrad med 8 prosent i forhold til faktisk utnytta kapasitet per i dag, og hele 15 prosent i forhold til maks kapasitet.

Tønsberg vil på sin side oppleve en marginal forbedring ved å gå opp drøye to prosent i forhold til dagens dekningsgrad.

Følg debatten fra sidelinja eller direkte via nett

Saken kommer opp for Fellesnemndas møte tirsdag 15. mai 2018.

Møtet kan følges fra sidelinja i Bystyresalen i Tønsberg rådhus, eller direkte via nett på Re kommunes nettsider. Sakspapirene kan du lese her.

Merk: ReAvisa har brukt begrepet «sjukehjemsdekning» som et mer folkelig begrep i denne saken. «Heldøgnsbemannede omsorgsplasser» er også nevnt, og er den helt korrekte benevnelsen. Det er noen forskjeller på «sykehjemsplass» og «heldøgnsbemannet omsorgsplass» – les mer om det i sakspapirene.

Les også: Dyrere og dårligere etter kommunesammenslåing?

Les mer om kommunesammenslåing i Re.