– Den er hvert fall ikke så veldig bratt eller svingete, den derre veistubben deres!

KAN SIN BURMAVEI-HISTORIE: Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP). Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: – Hvordan i all verden har både Re og Tønsberg fått hver sin Burmavei?, var spørsmålet. Ordfører Thorvald Hillestad kunne svare for Re, men ingen kunne svare for Tønsberg. Så var debatten i full gang!

Les også: Bor du her? Da får du ny adresse.

Endring av veinavn sto på agendaen i Fellesnemndas april-møte. Når Re og Tønsberg blir til nye Tønsberg kommune, kan det ikke være flere veier med samme navn i en og samme kommune.

BURMAVEIEN I RE: Burmaveien forbinder Bruserudveien med gamle E18 forbi Sandsletta. Foto: Stian Ormestad.

Det er femten helt like veinavn. I tillegg er det fire veinavn som er nesten like i de to kommunene.

En skikkelig vrien og vrang vei

Ett av de helt like veinavna er Burmaveien. Innstillingen var at Re må bytte veinavn, fordi det er flere som har et forhold til Burmaveien i Tønsberg, enda den har null adresser. Sjøl om ingen bor der, er det mange som går på den, orienterer administrasjonen.

Hvorfor i all verden kaller man en vei «Burmaveien»?, ble det spurt fra Tønsberg-hold, uten at noen fra byen kunne svare på det. – Vi har googla litt og sett på det, men ikke finni noe godt svar, ble det sagt.

Men her i Re har ordfører Thorvald Hillestad full kontroll:

SNIRKLER SEG OPPOVER: Fra Sandsletta og oppover mot Våle, der planen var at Burmaveien skulle bli enda lenger. Men arbeidene ble gitt opp lenge før planlagt. Her går veien under den nye motorveibrua, mens litt lenger opp er den smale passasjen under jernbanebrua fjerna, nå som jernbanen er lagt om. Burmaveien ender der den møter Bruserudveien. Foto: Stian Ormestad.

– Historia er vel sånn, at under krigen så laga man seg en snarvei fra Burma, eller i dag Myanmar, over til Kina. Det var litt av en jobb, rett opp og ned fjellskrenter, svingete og fæl, og et sabla kjør der mange krigsfanger strøyk med i strevet.

BURMAVEIEN I TØNSBERG: Burmaveien er en kort og smal sti ved togstasjonen i Tønsberg. Foto: Stian Ormestad.

– Hos oss ble veien laga tidlig på 1950-tallet. Den var tenkt skulle gå mye lengre enn det den gjør, men det var altså så bratt og de støtte på så mye problemer, og det var forøvrig en skikkelig bedriten høst for å si det rett ut, det året de laga den.

– Derfor fikk denne veien vår navnet Burmaveien.

Null adresser i Tønsberg, seks i Re

– Hvorfor den lille veistubben deres heter Burmaveien, aner ikke jeg. Den er hvert fall ikke så veldig bratt og svingete, den derre greia deres, sier Thorvald.

Han viser til at man skal legge historie og tilhørighet til grunn:

– I Tønsberg er det null adresser – mens vi i Re har tross alt seks. Og vi har sågar en historie å vise til, sier Thorvald som foreslår å sette kryss over Tønsberg isteden.

Det satte litt mer fart på Tønsberg-representantene i Fellesnemnda:

– For Tønsberg-folk er Burmaveien et begrep. Det vil skape en reaksjon, helt klart, ble det sagt fra Tønsberg-hold. – Det ligger sikkert en historie der, antar de.

MER EN STI? – Hva om vi kaller Burmaveien i Tønsberg «Burmastien»? Foto: Stian Ormestad.

– Hva er viktigst for Re: Burmaveien eller Reineveien?

Tønsberg-ordfører Petter Berg la så Reineveien på bordet – som han er blitt fortalt har en lang historie helt tilbake til middelalderens Reinegårder. Mens i Tønsberg er Reinveien en villavei i et byggefelt fra 1960-tallet. Ikke helt den samme historiske susen, kan du si.

HVA ER VIKTIGST FOR RE? Spurte Tønsberg-ordfører Petter Berg, og satte to alternativ opp mot hverandre – og Re-representantene sa «ja, takk – begge deler». Foto: Stian Ormestad.

– Derfor kan jo Tønsberg være rause og kaste inn den. For det skal jo være en balanse her, minner Tønsberg-ordføreren om: – Hva er viktigst for Re, er det Reineveien eller Burmaveien? Jeg vet ikke helt, jeg, sier Petter Berg og lar innspillet henge i lufta.

Det får varaordfører i Re Frode G. Hestnes til å reagere: – Det er spesielt av ordføreren i Tønsberg å ville være raus, men så ber oss om å velge mellom to forslag – når du foreslår det ene?

Frode mener det å gi og ta blir vanskelig å forklare utad. Det må heller baseres på sunn fornuft i hver enkelt sak. Resten av Fellesnemnda er enig og vrir om innstillingen til å heller stryke både Burmaveien og Reinveien i Tønsberg – og beholde både Burmaveien og Reineveien i Re.

En prislapp på 100.000 kroner

Dermed foreslår Fellesnemnda at disse Re-veiene få nye navn, der Burmaveien og Reineveien er stryki fra det opprinnelige forslaget: Ringveien, Bakkeveien, Blåkollveien, Kamfjordveien, Røråsveien, og Åslyveien.

Videre blir innbyggerne invitert til å komme med forslag på nye navn. Nye navn skal vedtas på tampen av dette året. Skilt med nye navn skal opp i løpet av 2019. Prislappen er på 100.000 kroner.

Bispeveien, Fresteveien, Ramnesveien og Taranrødveien krysser dagens kommunegrense og heter det samme i Re og Tønsberg, så disse beholder dagens veinavn.

Les også: Bor du her? Da får du ny adresse.

FELLESNEMNDA: Tønsberg-ordfører Petter Berg og Re-ordfører Thorvald Hillestad har med seg like mange fra hver sin kant i Fellesnemnda. Men skulle det oppstå stemmelikhet, har Tønsberg dobbelstemme ved Tønsberg-ordføreren, som leder av nemnda. Foto: Stian Ormestad.

,