I år blir det ikke heliumballongsalg på 17. mai

FORBUDT: De siste åra har det vært salg av heliumballonger på Revetal – som her på 17. mai for to år siden. Foto: Synne Eggum Myrvang.

REVETAL: Vedtaket i kommunestyret gjør det ulovlig å selge heliumballonger på offentlig grunn.

Les også: Vil forby salg av heliumballonger på 17. mai.

Kommunestyret i Re skulle mene noe om forbud mot heliumballongsalg i kveld, tirsdag 24. april 2018. Og et enstemmig kommunestyre mente det samme som rådmannen innstilte på: Forbud.

Ordfører Thorvald Hillestad (SP) orienterer om saken, der det er foreslått forbud mot heliumballongsalg på kommunal grunn. – Men hva de gjør på privat grunn har ikke vi noe med.

Heliumballonger er ikke ønska i Re

Trude Viola Antonsen (AP) mener det må endres fra «kommunal grunn» til «offentlige arealer». – Dette må presiseres, ellers kan ballongselgere stå på parkeringsplassen her nede som før om åra, sier hun.

– Det er nok riktigere å si offentlig grunn, en grei presisering, svarer ordføreren – som får skryt sammen med administrasjonen for kjapp respons. Det hele gikk fra interpellasjon til en egen sak for kommunestyret på rekordtid.

Bak interpellasjonen sto Tove Øygarden (H) og Heming Olaussen (SV) – sistnevnte sto for skrytet i kommunestyret. Han har masa ei stønn om dette, med et vagt svar fra ordføreren ved forrige interpellasjon om samme tema.

Har vi ei informasjonsnøtt å knekke?

Nå – så tett opp mot 17. mai – lurer SV-Heming på hvordan Re kommune kan nå fram med budskapet – at heliumballonger ikke er ønska i Re på 17. mai. Han håper at selgerne får greie på forbudet på forhånd, så de ikke bare dukker opp.

Det vil jo ikke ta seg ut å jage ballongselgere på den store dagen, foran barn og familier, mener han. 

Informasjonsnøtta har ordføreren en løsning på: – Jeg har fått vite at de som hjelper disse ballongselgerne med å fylle gassen, det er Røde Kors. Og de har sagt seg villig til å informere om dette.

– Da blir de hvert fall gjort oppmerksom på åssen det ligger an her i Re, forteller ordføreren.

Helt unødvendig forsøpling og sløsing

Bakgrunnen for interpellasjonen fra gruppelederne fra Høyre og SV var følgende argumentasjon:

– Ballongene representerer en helt unødvendig forsøpling som det er lett å få slutt på. Dessuten kan selve heliumsgassen med fordel brukes til langt viktigere formål enn i ballonger.

Et enstemmig kommunestyre er helt enig.

Les mer om lokalpolitikk i Re.

,