Rådyra sliter – men du får ikke lov til å mate dem

SULTNE: Ville dyr trekker helt inn til bebyggelsen og blir mindre sky på leit etter noe spiselig. Foto: Stian Ormestad.

RE: Flere tyr til sivil ulydighet for å hjelpe rådyra gjennom en hard vinter. 

SISTE: Gir tillatelse til mating av rådyr i Re – på visse vilkår.

Mange her i landlige Re pleier å legge ut litt mat til rådyr i vinterkulda. Spesielt når det er mye snø og ekstra vanskelig for dyra å finne mat på egenhånd.

Denne vinteren er det forbudt å legge ut mat, på grunn av smittefare for skrantesjuke.

– Må være strenge

Flere dyrevenner har tatt til orde for å mate dyra, akkurat som Lars Sollie (61) på Kalsrud gård gjør – og flere med ham her i Re gjør og har gjort i generasjoner, hver vinter det trengs.

Mattilsynet fortalte til NRK da forbudet ble kjent at de håndhever forbudet strengt i starten av vinteren, men nå utover vinteren følger de med på hvordan vinteren utvikler seg. Den har blitt hard over hele Østlandet – også her i Re. Likevel står forbudet ved lag.

RÅDYR I KØ TIL MATFATET: Ved Kalsrud gård har rådyra tråkka opp en sti til matfatet. Her bedrives sivil ulydighet mens de venter på svar på søknaden om nødforing. Foto: Lars Sollie.

– Når det kommer en ny sjukdom må vi være svært strenge. Så kan vi slippe litt mer opp når vi har lært litt mer om situasjonen, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

– Overveiende positivt at dyra får tilgang til mat

På Kalsrud gård er det så mye snø at rådyra har lagd seg en egen sti ned til matfatet. De holder seg samla, forteller Lars til ReAvisa. Derfor ble det kø ut av skauen og fram til matfatet.

– Da fant jeg fram kamera, veitu. Det er første gang jeg har klart å ta bilde av dem i kø.

Utmarksrådgiver i Norges Skogeierforbund, Vidar Holthe, har ifølge nettsida Hjortevilt.no svart på spørsmål om å legge ut mat til rådyr:

– For rådyr som enkeltindivider og som bestand er det overveiende positivt at de får tilgang til utlagt for om vinteren. Men det er både fordeler og ulemper.

Noen frykter at rådyra blir late og at man gjør dem en bjørnetjeneste ved å legge ut mat. Det stemmer ikke, ifølge utmarksrådgiveren. De leiter først etter mat, og tar av maten som blir lagt ut først når det er siste utvei.

Fordeler med utlagt mat er at at dyra får bedre kondisjon, slik at de overlever også i ekstremt vanskelige vintre, lammetilveksten og lammeoverlevelsen neste sommer blir bedre.

Dyra får mer tid til å være på vakt mot rovdyr, og de vil stadig velge det som er best for fordøyelsen, mat som legges ut suppleres alltid med naturlig beite.

Som ulemper nevnes smittespredning og parasitter, men utmarksrådgiveren mener dette er et helt ubetydelig problem da det er lite parasittegg vinterstid.

Men utmarksrådgiveren understreker at det er all grunn til å være lojal mot tiltakene som Miljødirektoratet og Mattilsynet har iverksatt for å hindre spredning av skrantesjuke.

DYREVENN: Lars Sollie på Kalsrud gård. Foto: Stian Ormestad.

Legger ut mat til rådyra

Kalsrud gård langs Bispeveien nord i Re ligger landlig til, med mange dyr rundt husveggene – både tamme og ville dyr. Nå som det er mye snø, kommer de ekstra tett på bebyggelsen. – Det er kjempehyggelig med rådyr. Vi er heldig sånn. De er veldig fine å se på, sier Lars Sollie.

Her legges det ut litt mat nå og da. – Jeg veit det er litt diskusjon rundt det, men med sånne vintre som vi har nå så gjør jeg det. De er helt klart sultne, og de trenger næring. Og har jeg først begynt, så kan jeg hvert fall ikke slutte!

Han fikk greie på forbudet etter at han hadde starta å mate dem denne vinteren. Det er helt på kanten til en slags sivil ulydighet, for det er ikke lov å mate rådyr. Men det er lov hvis det er en hard vinter. Det mener Lars det er, derfor mater han rådyra med god samvittighet.

Lars har kontakta landbrukskontor, kommune, og han har også søkt Mattilsynet – uten å få svar foreløpig.

Dyrevenner protesterer

– De drukner vel i søknader? Vi spurte først om vi kunne sende en samla søknad for flere grunneiere, men det gikk visst ikke. Vi må søke en og en, og jeg veit det er mange som har søkt, forteller Lars Sollie til ReAvisa.

I fagmiljøa sprer det seg en uro for hvordan rådyra skal klare seg gjennom denne vinteren. Professor i viltforvalting, Torstein Storaas, har sagt følgende til NRK:

– Vintrene har blitt milde og kalde om hverandre. Når det blir snø med påfølgende regn og kuldegrader med skare og is, da blir det vanskelig for rådyra å få tak i mat.

– Tidligere var dette ikke dette noe problem. Da kunne dyrevenner og andre legge ut mat til rådyra.

Riktig og feil mat

Hvis det først skal legges ut mat til rådyr, har utmarksrådgiver Holthe noen råd for hva slags mat. Han advarer mot feil mat:

Altfor proteinrik kost kan gi surgjæring i vomma, tørt høy stopper opp i vomma og hindrer videre matinntak, muggen mat i store mengder kan gi forgiftning. 

Rett mat er alle former for frukt og grønnsaker, unntatt slangeagurk og paprika, bakervarer og korn – pass på at det ikke blir liggende fuktig for lenge – fin silo som rundballer av høstslått gress.

– Mattilsynet er bekymra for smitte ved unødig ansamlinger av dyr – det øker smittefaren, forteller Holthe til ReAvisa. – Så rådene om mating – de gjelder og er faglig fullt ut gyldig. Derfor må det søkes før det mates, understreker han, og viser til en dispensasjon gitt av Mattilsynet i Østfold og Follo der det er gitt tillatelse til nødforing i et visse områder.

«Grunnlaget er dårlig dyrevelferd på grunnlag av lokale snøforhold» står det i en epost fra Mattilsynet. En slik områdedisp er ikke gitt i Re, får ReAvisa opplyst fra Mattilsynets pressekontakt.

Rådyr i kø til matfatet

Lars Sollie har jobba i Forsvaret fram til han ble pensjonist som 60-åring. Nå jobber han litt på Eiksenteret i Stokke, og på fritida har han nok å finne på – som for eksempel å fotografere dyr fra kjøkkenvinduet.

– Her er det stadig vekk rådyr, men jeg har sjelden sett dem i en så pussig formasjon, forteller Lars til ReAvisa. De står tålmodig i kø til matfatet, på en sti de har tråkka opp i den høye snøen.

Når rådyra kommer helt inn til bebyggelse, og i tillegg er sultne og slappe, er det viktig å ikke skremme dem unødig. Derfor er det innført ekstraordinær båndtvang i Re.

– På bakgrunn av de store snømengdene innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i Re kommune fra og med 13. februar og til fram til ordinær båndtvangstid starter 1. april. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade vilt, heter det i en pressemelding fra Re kommune.

– I denne perioden av året er det viktig at dette unngås, da hjorteviltet tærer på fettreserver og ønsker å bruke så lite energi som mulig for å overleve vinteren. Enhver forstyrrelse vil derfor være negativt for hjorteviltet.

– Med lite mat og begrensede muligheter for å ta seg fram i snøen vil rådyra være et enkelt bytte for løshunder.

SISTE: Gir tillatelse til mating av rådyr i Re – på visse vilkår.

Les mer om natur i Re.